banner-image

Digitalna farma otvara vrata za posetioce

U mestu Krivaja pored Bačke Topole nedavno je otvorena prva Digitalna farma u Srbiji i regionu, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o. Za sve zainteresovane  organizuju se otvoreni dani farme kada će posetioci moći da dođu i upoznaju se sa prednostima uvođenja digitalnih tehnologija u poljoprivredu. Dani otvorene farme počinju u 10 časova a održavaju se prema sledećem rasporedu:

  • 27. april 2018.: LoRa sistem za komunikaciju sa senzorima i meteo stanicama – kontinuirano praćenje stanja na njivi
  • 25. maj 2018.: Varijabilno đubrenje – ušteda đubriva i povećanje prinosa
  • 29. jun 2018.: Satelitski snimci u službi poljoprivrede – detaljan uvid u stanje useva
  • 27. jul 2018.: Senzori za vlažnost zemljišta i sistem za navodnjavanje – izbor pravog trenutka i obima navodnjavanja
  • 31. avgust 2018: Upotreba dronova u poljoprivredi – mape za varijabilno đubrenje i procena prinosa
  • 28. septembar 2018: Kombajn sa monitorom prinosa i senzorom vlažnosti zrna – mapiranje prinosa, ocena uspešnosti i preporuke za narednu sezonu
  • 26. oktobar 2018.: Sonda za merenje elektromagnetne provodljivosti zemljišta – određivanje menadžment zona unutar parcele
  •  

Prijave za posetu digitalnoj farmi mogu se obaviti onlajn, najkasnije do četvrtka 19. aprila putem linka