banner-image

Organske poljoprivrede nedovoljno u medijima

U medijima nisu u dovoljnoj meri zastupljene teme koje se odnose na poljoprivredu i organsku proizvodnju, naročito kada se one posmatraju iz ugla EU integracija i značaja tog procesa za sve proizvođače i građane Srbije, ocenjeno je na dvodnevnoj radionici za novinare održanoj u Centru za organsku proizvodnju u Selenči.

Na treningu kojem su prisustvovali predstavnici štampanih, TV i internet medija naglašeno je da je za izveštavanje o organskoj poljoprivredi i informisanju o evropskim temama potrebno određeno predznanje, a put do kvalitetnog medijskog sadržaja zahteva obučenost novinara u ovim oblastima.

Trening “Značaj medija za unapređenje organske proizvodnje i jačanje konkurentnosti proizvođača” organizovan je u okviru projekta  „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju centra za učenje u organskoj proizvodnji“ , koji je podržala Višegradska grupa.

Predavači su edukovali polaznike u smislu podizanja nivoa znanja i kapaciteta novinskih kuća i organizacija civilnog društva da se uključe u kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika, sa posebnim fokusom na stvaranje povoljnih uslova za podizanje kvaliteta javnog informisanja kada je o organskoj poljoprivredi reč i izveštavanje o politikama EU koje se odnose na organsku proizvodnju.

Naglašen je značaj potencijala organske poljoprivrede u pogledu razvoja ruralnih sredina i mogućnosti za ostanak mladih u njima, s posebnim osvrtom na značaj učešća organskih proizvođača u međunarodnim projektima i implementaciji rezultata tih projekata. Kao primer za to predstavljen je projekat „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju centra za učenje u organskoj proizvodnji“ , čiji je nosilac Centar za organsku proizvodnju Selenča, a u kojem učestvuju partneri iz BiH, Moldavije, Mađarske, Slovačke i Češke.

O načinima uključivanja medija i organskih proizvođača u formulisanje i praćenje javnog interesa u informisanju o ovoj vrsti poljoprivrede, s osvrtom na politiku i zakonodavstvo EU, govorila je Slađana Gluščević, urednica portala Agrosmart, o tehnikama analitičkog izveštavanja o organskoj proizvodnji Aleksandra Milić iz lista “Poljoprivrednik”, a o predstavljanju ovog projekta u medijima Maja Leđenac iz Info centra za ruralni razvoj Agrosmart.

Treningu su prisustvovali novinari RTV-a, portala Agropres, Poljopartner i Poljosfera,  televizijske produkcije Atlas, lista Poljoprivrednik, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, organizacije Šta žene žele, Informacionog kutka EU u Novom Sadu (EU Info Point), Arhus centra Novi Sad…

(Agrosmart)