banner-image

Peconi kupuje svoje somborsko Sunce

Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, zasedanje u prostorijama društva (Uljara) počeće u 11 časova.

Dnevni red će činiti pet tačaka, a najbitnija će biti poslednja – donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Akcionarskog društva Sunce, čime će praktično, Komak-pan iz Pančeva postati apsolutni vlasnik Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor. Akcionari koji do sada nisu prodali akcije, kako ne bi izgubili pravo da naplate svoj udeo u vlasništvu preduzeća, moraju najkasnije do održavanja Skupštine preduzeća dostaviti potvrdu nesaglasnog akcionara. Soinfo podseća da im ta potvrda garantuje da će u prinudnom otkupu akcija biti isplaćeni u skladu sa zakonom koji kaže da je vrednost akcije najviša od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost i procenjena vrednost. Formular potvrde bi trebalo da bude prosleđen uz poziv za skupštinu, a morao bi biti dostupan i u sedištvu društva.

Preduzeće Komak-pan iz Pančeva, koje nakon kupovine udela Akcionarskog fonda poseduje 91,24 odsto akcija, predočilo je da će svim akcionarima koji su prihvatili prethodnu ponudu isplatiti dodatnih 862,98 dinara na ime razlike u ceni. Cena akcije Sunca u ponudi za pruzimanje koštala je 3.717 dinara, dok je akcija iz „državnog paketa“ plaćana 4.580 dinara.

Kako je u decembru prošle godine pisao SOinfo, „Komak-pan“ osnovan je tek tri meseca pre nego što je krajem 2017. predao pismo o zainteresovanosti za preuzimanje paketa akcija somborske fabrike ulja. U blok transakciji na Beogradskoj berzi ovo preduzeće kupilo je gotovo 21,3 odsto udela u Suncu koji je do tada bio u posedu „Cesun“ doo. Inače, „Cesun“ doo poslovao je na istoj, zemunskoj adresi, kao i „zvanični vlasnik“ somborske uljare firma „Invej“ doo. Podudaranje adresa tu ne prestaje naveo je SOinfo.

Sumnju u to da se radi fiktivnoj promeni vlasničke strukture u Suncu pobuđuje činjenica da poslovni prostor u Žarka Zrenjanina 76, „Komak-pan“ doo iz Pančeva, „sasvim slučajno“, deli sa AD „Ratar“ iz Pančeva, koji pripada „Invej“ grupi, Predraga Rankovića Peconija.

(SOinfo)