banner-image

Za odgovorno vlasništvo, a protiv eutanazije

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama ORCA izdala je saopštenje vezano za inicijativu za usvajanje Nacionalne strategije rešavanje problema napuštenih životinja.

Saopštenje je izdato, kako se navodi, povodom dezinformacija i pogrešnih interpretacija koje su se pojavile u javnosti, a svode se na rečenicu da „ORCA, NALED i Ministarstvo poljoprivrede pripremaju izmene zakona koje bi omogućile ubijanje napuštenih životinja!“.

ORCA tim povodom iznosi činjenice da je u saradnji sa NALED-om inicirala formiranje radne grupe za izradu Nacionalne strategije za rešavanje problema napuštenih životinja. Ova inicijativa je predstavljena na Okruglom stolu koji je organizovan za lokalne samouprave, članice NALED-a.

 Nacinalna strategija treba, između ostalih, da pruži odgovore i ponudi rešenje u vezi nekoliko ključnih izazova kao što su kako obezbediti efikasan nadzor nad sprovođenjem propisa od strane vlasnika, kako sprovesti obeležavanje i registraciju svih pasa poznatog vlasnika, kako obezbediti sterilizaciju pasa poznatih vlasnika i napuštenih pasa u obimu koji je potreban da se izvrši kontrola populacije pasa, kako kreirati efikasne programe kontrole populacije pasa na lokalnom nivou, na koji način je moguće umanjiti iznose koje isplaćuju lokalne samouprave ozleđenim licima i ta sredstva usmeriti na efikasno rešavanje problema, kako unaprediti zabrinjavajuće stanje u pogledu dobrobiti životinja u prihvatilištima.

U izradu Nacionalne strategije moraju biti uključeni svi akteri: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, predstavnici gradova i opština, Fakultet veterinarske medicine, Veterinarska komora i udruženja koja se bave razvojem lokalnih samouprava, odnosno udruženja za zaštitu životinja i zaštitu životne sredine.

ORCA smatra da Zakon o dobrobiti životinja ne treba menjati u delu koji se odnosi na mere usmerene na rešavanje problema napuštenih životinja i već nekoliko godina radi na stvaranju društvenog konsenzusa i kreiranju podrške za inicijativu da se napuštanje životinja označi kao krivično delo u Krivičnom zakoniku, te da se na taj način utiče na jedan od važnijih uzroka problema

Što se tiče tvrdnji koje se odnose na zalaganje ORCA za eutanaziju kao način rešavanja problema napuštenih životinja, iz ove organizacije poručuju da je to apsurdno i ističu da su protiv eutanazije, kao načina kontrole populacije pasa, odnosno da neće podržati eventualne izmene zakona u ovom pravcu.

Inicijativa za izradu Nacionalne strategije rešavanja problema napuštenih životinja je, kako se navodi, dobro prihvaćena i Ministarstvo poljoprivrede je započelo sa konsultacijama, odnosno preliminarnim razgovorima sa svim zainteresovanim akterima u cilju trajnog, humanog i efikasnog rešavanja ovog problema.

Više informacija o aktivnostima ORCA koje su usmerene na rešavanje problema napuštenih životinja mogu se pronaći na sajtu balkandogs.orca.rs

(Agrosmart)