banner-image

Kooperanti Delta Agrara isporučili 110.000 tovljenika

Da se farmerima itekako isplati uzgoj svinja u kooperaciji sa Delta Agrarom, najbolje pokazuje podatak da je do sada preko 50 kooperanata isporučilo 110.000 tovljenika u saradnji sa ovom kompanijom.

Povećanje prihoda je jedna pozitivna strana medalje, a druga, još važnija je to što farmeri mogu da računaju na visoku tehnologiju koja uvek rezultira visokim kvalitetom i većom produktivnošću.

Kako u razgovoru za Agrosmart podsećaju predstavnici kompanije, Delta Agrar se uslužnim tovom u saradnji sa kooperantima  bavi od 2008. godine, a intenzivno u mnogo većem obimu, od 2011, kada je rekonstruisana farma Vladimirovac i sa koje su prasad isključivo isporučivana u kooperaciju. Objekti su kapaciteta od 150 do 1.200 tovljenika u turnusu.

Evo koji su uslovi pod kojima posluje kooperacija. Kooperantima Delta Agrar isporučuje prasad sa 25-30 kilograma. Ceo posao se zasniva na tome da su prasad isključivo sa njenih farmi. Sva prasad su trorasni melezi, i to je genetski isto prase koje Delta koristi kao tovljenike na svim njenim farmama.

Hrana koju isporučuje je takođe iz proizvodnje Delta Agrara, i ista je kao i za sve tovljenike koji se proizvode u Delta Agraru,  tako da su u kompaniji uvek sigurni u kvalitet hrane, kao i da je količina koju isporučuju sasvim dovoljna za celokupan tok trajanja tova.

Uz to, Delta odobrava pet odsto prasadi u vlasništvo kooperanta, kao naknadu za eventualna uginuća i neplanirane troškove, a plaća i trošak osiguranja.

Na finansijskoj strani, isplata iznosi osam odsto od ostvarenog prirasta, računato prema ceni u trenutku isporuke.

Koje su obaveze kooperanta 

Uslovi koje kooperant treba da ispuni je da ima objekat kapaciteta 150 do 200 tovljenika. Objekat treba da je zidan, čvrste građe, po mogućnosti sa rešetkastim podovima, ventilacijom i obaveznim automatskim pojilicama. Takođe, ne sme da bude drugih svinja u okviru domaćinstva, a gazdinstvo mora da bude registrovano.

Troškovi koje kooperant imaju pre ili za vreme trajanja tova su trošak transportnog i zdravstvenog uverenja prilikom utovara tovljenika, plaćanje troškova preventive i lečenja svinja i obezbeđenje posla u vrednosti prasadi i hrane kroz hipoteku.

Ovaj vid kooperacije je u obostranom interesu i obe strane moraju biti zadovoljne kako bi se saradnja odvijala. Kooperant na ovaj način pored svog truda i objekta, ima minimum finansijskog ulaganja i minimalan rizik, naglašavaju naši sagovornici.

Kažu da u trenutku kada kooperanti osete potrebu i mogućnost da se sami upuste u tržišnu trku, znaju da je jedini ispravan i isplativ put da se konstantno edukuju i prihvataju nova i u praksi dokazana saznanja u oblasti svinjarstva.

Delta Agrar trenutno sarađuje sa 15 kooperanata i u svakom trenutku u objektima proizvođača se nalazi 3.500 tovljenika.

Savremena ovčarska proizvodnja

Ova kompanija krenula je prošle godine i sa ovčarskom proizvodnjom. Najpre je prvih 250 ovaca uvezeno iz Francuske. Reč je o tovnoj rasi ovaca Ile de France  koja je vrlo prilagodljiva i pogodna kako za držanje na pašnjacima, tako i za moderno farmsko gajenje u zatvorenom prostoru.

-Ovčarska proizvodnja zasnovana je na najsavremeniji način sa krajnjim ciljem formiranjem matičnog zapata ovaca od 6.000 i godišnjom proizvodnjom od preko 10.000 jagnjadi – kažu u Delta Agraru.

Nekadašnja farma za tov junadi u Zaječaru, rekonstrisana je i adaptirana da zadovolji najsavremenije standarde farmske ovčarske proizvodnje. Pored objekata sa najmodernijim boksevima i mehanizacijom, farma poseduje i savremenu laboratoriju za veštačko osemenjavanje ovaca, koja će moći da sa semenom visoko kvalitetnih ovnova zadovolji potrebe gotovo cele Srbije.

Dugoročni plan podrazumeva proizvodnju velikih količina jagnjećeg mesa, kako za domaće, tako i za inostrano tržište. Primena najsavremenijih tehnoloških dostignuća i tehnologije je ključ za ispoljavanje maksimalnih performansi kvalitetne genetike.

Trenutno, kooperantski odnos nije uspostavljen u ovoj grani stočarstva.

S. Kuprešanin