banner-image

Najmoderniji evropski proizvođač premiksa Ravago na Sajmu

Najsavremenija fabrika premiksa za stočnu hranu u Evropi – Ravago Hemikals predstaviće se na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, od 15. do 21. maja 2108. Biće to prilika za stočare da se upoznaju sa proizvodima koje nudi ova fabrika, a koji su napravljeni na osnovu naučnih dostignuća i uz upotrebu novih tehnologija, poštujući u svakom momentu principe koji garantuju bezbednost hrane.

Stočari – individualni proizvođači i predstavnici kompanija moći će da razgovaraju sa ekspertima kompanije “Ravago” za svinjarstvo, govedarstvo, živinarstvo, ribarstvo, kao i tehnolozima i stručnjacima za ishranu stoke, koji će ih posavetovati i preneti iskustva i znanja. 

U fabrici „Ravago Hemikals“ u Feketiću proizvodni kapacitet je 12.000 tona godišnje, što čini oko 25 odsto potreba celog regiona za ovim proizvodom.

Reč je o belgijskoj multinacionalnoj kompaniji koja je u izgradnju i opremanje fabrike u Feletiću uložila pet miliona evra. Uvedena je najnovija tehnologija, najsavremenija oprema i softver i u potpunosti se u proizvodnom procesu primenjuju nauka i nove tehnologije. Ceo postupak proizvodnje garantuje maksimalnu bezbednost proizvoda. Kontrolišu se sve sirovine i sa takvim analizama se zna tačno šta se kojom sirovinom unosi u recepturu tako da eventualne greške u proizvodnji i neusaglašenost proizvoda praktično ne postoje.

Laboratorija je opremljena najsavremenijim aparatima za ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda, kakvi su AAS – Atomic Absorption Spectrometer, koji se koristi za analizu minerala i teških metala, HPLC – High Performance Liquid Chromatography, aparat za analizu vitamina, te NIR – Near Infrared Spectrometer Tango, brzi analizator za određivanje Wende analiza…

Eksperti “Ravaga” redovno organizuju edukacije za poljoprivrednike, nastojeći da podignu nivo znanja stočara i kvaliteta ovih proizvoda na tržištu.

M. Leđenac