banner-image
banner-image

Pšenica malo porasla -18,30 dinara, kukuruz 17,74

Protekla nedelja na Produktnoj berzi u Novom Sadu donosi višestruko veći promet u odnosu na prethodno posmatrani period, s obzirom da je posle dužeg vremena u pitanju bila petodnevna radna nedelja.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.525 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 50.949.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 1.022,22 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 551,41%.

Kukuruz je u protekloj nedelji dominirao u trgovanju sa preko 85% učešća. Cena se za paritet fco utovareno kretala u rasponu od 17,30-17,90 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od mesta utovara i brzine preuzimanja. Ovonedeljna ponderisana cena iznosi 17,74 din/kg bez PDV-a što je rast od 2,53% u odnosu na prethodno posmatrani period. Takođe se moraju napomenuti i zaključeni ugovori na paritetu fco luka, čija se cena kretala od 18,10-18,20 din/kg bez PDV-a.

Pšenicom se ove nedelje trgovalo po ceni od 18,30 din/kg bez PDV-a sa jasno izraženim parametrima (protein min. 13%, gluten 27%). Poput kukuruza i ponderisana ovonedeljna cena pšenice beleži rast od 1,67%.

Suncokretova sačma sa 33% proteina i dalje beleži rast cena. Ovonedeljne zaključene cene su se kretale u rasponu od 21,20-21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od mesta i roka preuzimanja. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 23,35 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,90% u odnosu na prethodni period.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

1325

19,03-19,69

325

19,03-19,69

+2,53%

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 15%

100

19,36

100

19,36

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5%

25

19,25-19,36

25

19,25

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 31.5.

3550

19,58-19,80

800

19,58-19,69

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.  vlaga do 14,5%, fco-luka

1000

19,91-20,13

500

19,91

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. fco-luka

1500

20,02

500

20,02

Pšenica, rod 2017.  minimum 13% proteina

75

20,13

75

20,13

+1,67%

Pšenica, rod 2017.  minimum fco-kupac

25

20,13

25

20,13

Suncokretova sačma 33%

175

25,44-25,80

175

25,44-25,80

+1,90%

 

PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 10.05.2018. godine bio na nivou od 213,04 indeksnih poena, što predstavlja rast  od 1,05% poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

 

 

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MAJSKI  FJUČERS 2018.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

193,79 $/t

188,87 $/t

190,19 $/t

189,01 $/t

186,51 $/t

Kukuruz

156,92 $/t

154,80 $/t

155,66 $/t

155,35 $/t

155,35 $/t