banner-image

Novi propisi EU u oblasti organske proizvodnje

Tekst nove EU regulative iz oblasti organske proizvodnje nedavno je usvojio Evropski parlament koji će na snagu stupiti 01.januara. Novi propisi EU usvojeni su sa 466 glasova za, 124 protiv i 50 uzdržanih. Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi.

Novi okvir podrazumeva:
1) visok kvalitet organskih proizvoda
• Kontrola bazirana na riziku i rigidna kontrola kontaminacije u čitavom lancu snabdevanja.
• Svi proizvodi uvezeni iz zemalja koje nisu članice EU moraju da ispune standarde EU.

2) Povećanje organsku proizvodnju u EU
• Povećanje ponude organskog semena kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika.
• Mešovite farme (paralelna proizvodnja): gazdinstva koja proizvode i konvencionalne i organske proizvode, i dalje se odobravaju
• Laka sertifikacija za male farme

3) Izbegavanje kontaminacije hemijskim pesticidima ili sintetičkim đubrivima
• Mere predostrožnosti: poljoprivrednici i drugi operateri u lancu snabdevanja će biti obavezni da sprovedu niz mera za sprečavanje kontaminacije;
• Države članice koje trenutno primenjuju maksimalne nivoe za supstance koje nisu dozvoljene u organskoj hrani, kao što su pesticidi, mogu i dalje da to primenjuju, pod uslovom da dozvole uvoz organskih proizvoda iz drugih zemalja EU  koje poštuju pravila Unije 

Proizvod  može biti sertifikovan kao organski samo ako nije tretiran pesticidima, sintetičkim.đubrivima i antibioticima, zabranjena je upotreba gmo. Treba pospešivati primenu plodoreda u proizvodnji.

Prerađeni proizvodi, treba da sadrže najmanje 95% sastojaka sirovina poreklom iz organske proizvodnje.

Proizvođači će morati da koriste sve moguće alate i mere predostrožnosti kako bi izbegli kontaminaciju. 

Proizvod ne gubi status sertifikovanog ako je kontaminacija nenamerna. 

 Izvor:Serbia oranica