banner-image

Izveštaj iz senke: Nema političke volje za životnu sredinu

– Stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i više političke volje – jedan je od ključnih zaključaka najnovijeg “Izveštaja iz senke” Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu. 

“Izveštaj o (ne)napretku”, kako je nazvano ovogodišnje izdanje, promovisan je na konferenciji za medije održanoj u kancelariji EU Info Point Novi Sad, u partnerstvu Arhus centra Novi Sad i Koalicije 27, uz učešće predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, pomoćnika Dragana Đurice i Ratka Bajčetića. Događaju su prisustvovale civilne organizacije i predstavnici medija.

Izveštaj obuhvata oblasti zagađenja vazduha, upravljanje otpadom, zagađenje voda, zaštitu prirode, industrijska zagađenja, upravljanje hemikalijama, buku i klimatske promene. Jedna, a verovatno i najvažnija, zajednička nit koja karakterište nesklad između stvarnih potreba za hitnim investicijama i izostanka bitnijeg napretka u bilo kojoj od navedenih oblasti jeste neadekvatno finansiranje. Stoga je fokus današnje promocije usmeren na razmenu stavova o nedovoljnoj naplati sredstava od zagađivača, nenamenskom trošenju novca koji se prikupi, nedovoljnoj transparentnosti u investiranju iznosa koji preostane i, konačno, manjku kapaciteta, to jest projekata neophodnih za mobilisanje više novca dostupnih iz evropskih i fondova drugih međunarodnih razvojnih partnera.

Igor Jezdimirović ispred Udruženja ‘’Inženjeri zaštite životne sredine’’ iz Novog Sada predstavio je  najvažnije nalaze izveštaja u oblasti otpada u ime Koalicije 27  i rekao : “Najavljen rok za potpisivanje pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene, kraj juna 2018. godine, treba da se prolongira na period nakon uspostavljanja jasnog društvenog dijaloga na ove teme koje bi uključile širu javnost i bolje sagledavanje svih neophodnih poslova koje ovo poglavlje obuhvata”.

Prilikom predstavljanja najvažnijih nalaza Izveštaja o (ne)napretku za Poglavlje 27 u ime Koalicije 27  dodao je: ‘’Postojeći dijalog o životnoj sredini u Srbiji je zatvoren,  problem otpada, na primer, koji je gorući problem u Srbiji, rešava se bez znanja javnosti, jer će, kako to inače ide, zakon i Strategija za upravljanje otpadom biti ubrzo usvojeni, a njihov nacrt javnost još nije videla”.  

Darija Šajin iz Arhus centra Novi Sad  ukazala je da je Poglavlje 27 finansijski najzahtevnije poglavlje, te je tako pitanje finansiranja ove oblasti i njenog usklađivanja sa tekovinama EU do 2030. godine jedno od najznačaj­nijih pitanja našeg društva. ‘’Republika Srbija nije napravila pomak u odnosu na ključnu preporuku vezanu za oblast životne sredine i klimatskih promena iz poslednjeg godišnjeg izve­štaja Evropske komisije za Republiku Srbiju iz 2016. godine, a koja se tiče obezbeđivanja adekvatnih sredstava za novi instrument kojim bi se finansiralo delovanje u oblasti životne sredine, sredstava za Zeleni fond koji je ostao budžetska linija sa ograničenim efektom. Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o osnivanju Zelenog fonda 2016. godine, međutim, još uvek nedostaju podzakonski akti koji bi trebalo da regulišu rad ovog fonda.’’ – rekla je Darija Šajin .

O Koaliciji 27             

Koaliciju 27 osnovale su 2014. godine organizacije civilnog društva prvenstveno radi praćenja i doprinosa pregovorima o članstvu Srbije u Evropkoj uniji i to u Poglavlju 27, koje pokriva oblast životne sredine. “Izveštaj o (ne)napretku” je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine, Jedan stepen Srbija, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF).

(Agrosmart)