banner-image

Kukuruz šećerac se seje do polovine jula

Kukuruz šećerac se koristi za ljudsku ishranu u mlečnoj fazi razvoja, kada je zrno nežno, sočno i slatko. Potrošnja šećerca se iz godine u godinu povećava u većini zemalja širom sveta. Ovaj usev dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su dobro obezbeđena vlagom. Optimalna pH za uzgoj je blago kisela do neutralna. Na istoj parceli može da se gaji svake druge godine, a u baštama koje se redovno đubre stajnjakom, podnosi i monokulturu. Monokultura ipak treba  izbegavati zbog širenja bolesti i štetočina.

Kukuruz šećerac je topoljubiva biljka. Minimalna potrebna temperatura za klijanje je 13 °C. Mlada biljka može podneti i kratkotrajne prolećne mrazeve do -2,5 °C. Optimalna temperatura klijanja je   21 – 27 °C, dok se vegetativni rast zaustavlja se na 10 °C.

Ovaj usev ne podnosi stagnirajuću vodu. U kontinentalnim i mediteranskim područjima gaji se uz navodnjavanje. U zavisnosti od edafskih i klimatskih uslova, za dobar prinos potrebno je 3000 – 6 000 m3 vode po hektaru. Pri nedovoljnoj snabdevanju vodom lišće se uvija.

Uz dobro prilagođenu agrotehniku može uspevati na gotovo svakom zemljištu. Optimalna su srednje teška zemljišta dobre strukture uz pH 5,5 – 7, iako toleriše i malo kiselija, bazična i malo zaslanjena zemljišta.

Kada je u pitanju njegovo mesto u  plodoredu  može se gajiti i kao drugi usev posle ranog krompira, ranih kupusnjača, uljane repice i slično.

Priprema zemljišta za setvu šećerca jednaka je kao i za kukuruz za zrno. Duboka jesenja obrada osigurava dobru strukturu i zalihu vlage za prolećnu setvu. Kasniji usevi mogu se sejati i nakon ozimih i ranih prolećnih kultura. U tom slučaju dovoljno je pliće oranje (do 20 cm) uz dobru pripremu setvenog sloja.

Dobro reaguje na organsko đubrenje. Na srednje obezbeđenom zemljištu pre setve treba upotrebiti 100 – 250 kg/ha azota, 80 – 100 kg/ha fosfora i 100 – 150 kg/ha kalijuma.

Za kukuruz šećerac koriste se isti herbicidi kao i pri gajenju kukuruza za zrno. Uz međurednu obradu, prema potrebi koriguje se razmak biljaka u redu dok su biljke niže od 20 cm. Mere zaštite od bolesti i štetočina prvenstveno se odnose na upotrebu zdravog semena, a protiv kukuruznog moljca prednost imaju agrotehničke i biološke metode.

U kontinentalnom području setva može početi u drugoj polovini aprila, kada je temperatura zemljišta na 5 cm dubine viša od 10 °C. Budući da je dužina vegetacije do tehnološke zrelosti kraća, može se sejati i kasnije, sve do sredine jula.

Seje se na 3 – 5 cm dubine, u zavisnosti od teksture zemljišta, uz razmak redova 70 cm i razmak u redu 20 – 25 cm. U zavisnosti od razmaka setve, krupnoće i klijavosti semena potrebno je 10 – 20 kg semena po hektaru.

Tehnološka zrelost kukuruza nastupa oko 20 dana nakon oplodnje. Zrna su potpuno formirana, a među redovima nema nikakvog međuprostora. Komušina čvrsto prileže uz klip, a svila sasvim posmeđi i gotovo se sasuši. Na pritisak među prstima iz zrna izlazi mlečni sok. Pri srednjim dnevnim temperaturama oko 16 °C prihvatljiva tehnološka zrelost traje oko 5 dana, a pri 29 °C samo 1 – 2 dana.

Klipovi kukuruza šećerca za tržište obično se beru ručno zajedno s komušinom, ili se istovremeno čisti od nje i svile i otkida na bazi klipa. Da se postigne što veći prinos, bere se 2 do 3 puta. Za preradu se bere mehanizovano. U tom slučaju običo bude do 30 odsto otpada,  što ostaje na polju, pa se može koristiti za siliranje ili zelenišno đubrenje. Rani hibridi mogu dati prinos 10 – 15 t/ha, a kasniji 16 – 20 t/ha. Nakon berbe kukuruz šećerac se mora preraditi u najkraćem mogućem roku.

Kukuruz šećerac za tržište najbolje je brati rano ujutro, dok je još niža temperatura. Trebalo bi ga što pre transportovati na preradu. Da bi se sačuvao početni kvalitet, dobro je sniziti mu temperaturu hladnom vodom. Time se ujedno sprečava da komušina povlači vodu iz zrna. Klipovi očišćeni od komušine mogu se pakovati u PE foliju uz vakuumsko pakovanje i prodavati na rashladnoj vitrini.

Prohlađeni šećerac može se skladištiti 6 – 8 dana na 0 °C i pri 95 % relativne vlage vazduha, 3 – 5 dana na 5 °C, a samo 2 dana na 10 °C.

Izvor:PSS Vrbas