banner-image

Bespovratno dva miliona udruženjima poljoprivrednika

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti postojećih i uspostavljanje novih udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Novog Sada za 2018.godinu.

Ukupna sredstva za ovu namenu obazbeđena su u budžetu grada i iznose 2.000.000,00 dinara.Subvencije će biti dodeljene udruženjima u ukupnom iznosu od 100 odsto za ukupno potraživana sredstva, a po priloženim računima.

Pri dodeli sredstava prioritet će imati programi koji podrazumevaju nabavku opreme za pakovanje, lekova, preparata, promociju, štampanje promotivnog materijala, posete sajmovima, tručnim skupovima i slično, pod uslovom da nisu ostvareni isti podsticaji kod drugih nivoa vlasti u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijava je do 15.06.2018 godine do 15.30 časova.

Javni poziv može se pogledati na zvaničnom sajtu grada.

S.K.