banner-image

Za stare zanate bespovratno osam miliona dinara

Do prvog juna je otvoren Konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata.

U grupu tradicionalnih ubraja se 15 zanata i to su: tkanje, ćilimarstvo, vez, terzijski zanat, kožuharstvo, opančarstvo, filigranstvo, grnčarstvo, bačvarstvo, kazandžijski zanat, kolarstvo, licitarstvo, mlinarstvo i pekarstvo, ikonopis i izrada tradicionalnih muzičkih instrumenata.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, povećanje broja zaposlenih koja raspolažu znanjem i veštinama i promociju ovih proizvoda i usluga.

Subvencije će se dodeljivati za zapošljavanje lica kod privrednika koji se bavi jednim od 15 tradicionalnih zanata ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Privrednici kooji konkurišu za dobijanje subvencija za zapošljavanje lica mogu dobiti subvenciju u iznosu od 300.000 dinara ili 400.000 dinara. Oni koji konkurišu za obe namene mogu dobiti 600.000 dinara bespovratno, i to: 450.000 dinara za zapošljavanje, a 150.000 dinara za promociju.

Ukupan maksimalan broj subvencija koje će Ministarstvo odobriti je 21 i to: četiri subvencije po 600.000 dinara, pet subvencija po 400.000 dinara i dvanaest subvencija po 300.000 dinara, što ukupno čini 8.000.000 dinara.
Detaljni uslovi konkursa mogu se pogledati na web stranici ministarstva, a prijave za korišćenje bespovratnih sredstava se podnose Ministarstvu, najkasnije do petka, 1. juna 2018. godine.
(Agrosmart)