banner-image
banner-image

Vađenje i čuvanje rotkvice

Rotkvica se zbog kratke vegetacije gaji u jesen, zimu i rano u proleće u zaštićenom prostoru. Najčešće je predhodna, naknadna kultura, a često i međukultura, između redova luka i salate.

Rotkvica se ubira postepeno kada koren dostigne veličinu za datu sortu. Koren se vadi iz zemlje, odseca se pravi koren, a rotkvica se vezuje u vezice od 5-10 komada. Visoka temperatura uz nedostatak vode pogoršava kvalitet korena, koji je sočan i kvalitetan jedino u uslovima stalne optimalne vlažnosti zemljišta.

Rotkvica u vezici mora da ima svežu lisnu masu, da je bez poraslica, da nije žuta ili da nema gubitka boje, da nije obolela i da je bez prisustva insekata.
Optimalna temperatura za čuvanje rotkvice je nula stepeni .Naglo hlađenje je potrebno radi punog potencijala čuvanja kod rotkvice u vezici i kod one bez lisne mase. Rotkvica se često pokriva ledom u cilju očuvanja temperature i obezbeđenja vlažnosti koja utiče na izražajnu i odsečnu teksturu korena. Pri ovim uslovima,rotkvica može da očuva prihvatljiv kvalitet 7-14 dana sa lisnom masom na sebi i 21-28 dana ako je lisna masa uklonjena. Relativna vlažnost vazduha za čuvanje rotkvice treba da je u granicama od 95-100%.

Izvor:PSSS