banner-image

Nove tehnologije za visoke i stabilne prinose

Pravilno uzgajanje pšenice, kukuruza i šećerne repe, kao najznačajnijih useva u Srbiji, predstavljeno je danas na poljoprivrednim parcelama, u okviru oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, na tradicionalnoj manifestaciji Dan polja, koja je okupila preko 200 poljoprivrednih proizvođača, u organizaciji kompanije Bayer, navodi se u saopštenju kompanije ovim povodom.

– Danas je veliki broj poljoprivrednih proizvođača imao priliku da vidi na praktičnom primeru predloge i rešenja, kako mogu da optimalnim plodoredom, primenom odgovarajućih agrotehničkih mera i novim tehnologijama u oblasti zaštite bilja, ostvare visoke prinose po hektaru, da zaštite okolinu i dobiju kvalitetan krajnji proizvod. Edukacija poljoprivrednih proizvođača, najbitniji je uslov za modernizaciju i razvoj poljoprivrede u Srbiji“, izjavio je Nikola Škrbić, direktor Instituta Tamiš u Pančevu.

„Ove godine smo našim proizvođačima prikazali nekoliko novih rešenja za zaštitu pšenice, poput herbicida Sekator Plus i fungicida Ascra xPro. Takođe, prikazane su prednosti nove tehnologije za zaštitu šećerne repe Conviso Smart koja će proizvođačima šećerne repe omogućiti pre svega jednostavniju i efikasniju zaštitu od korova“, izjavio je Andrija Lilić, iz kompanije Bayer Srbija.

Unapređenje kompletne agrotehnike, prilagođavanje proizvodnje novim klimatskim i tržišnim uslovima, i edukacija proizvođača, ključni su faktori za stvaranje uslova održive poljoprivrede u Srbiji. Primera radi, prošlogodišnje smanjenje prinosa ratarskih kultura u Srbiji, od 20 odsto u proseku, zbog suše, moglo je biti umanjeno, pravilnim izborom novih integralnih tehnologija, kao i  adekvatnim izborom novih rešenja u zaštiti bilja.

Prema statistici, u Srbiji je registrovano 680 hiljada poljoprivrednih proizvođača, od čega su preko 95% mali poljoprivredni proizvođači. Upravo je njihova edukacija i prenošenje znanja za praćenjem trendova u ovako dinamičnoj grani, kao što je poljoprivreda, ključno.

Bayer u Srbiji svake godine organizuje oko 300 okruglih stolova na kojima učestvuje 15.000 poljoprivrednih proizvođača, kontinuirano organizuje edukativna predavanja i radionice, a njihovi saradnici na terenu u stalnom su kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, inicirano je i nekoliko veoma korisnih agro-servisa kao što su Bayer vesti, agro prognoza, kontakt servis za poljoprivrednike itd.

Poljoprivreda se nalazi u srcu jednog od najvećih izazova današnjice, a to je kako obezbediti odgovarajuće količine hrane, na ekološki održiv način, za rastuću populaciju, koja će se povećati za još tri milijarde ljudi do 2050. godine. Podaci FAO (Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu) kažu da će se do 2050. godine biti neophodno 70% više hrane, a da će se globalna produktivnost poljoprivrede povećati za čak 50%.