banner-image

Pokušaj da se zaštiti nehuman i ekološki opasan biznis

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama ORCA saznala je da je za utorak (5.jun 2018) zakazana sednica Odbora za poljoprivredu na kojoj će se naći tačka koja se odnosi na ukidanje zabrane gajenja i ubijanja životinja! Tim povodom su se iz ove organizacije obratili svim članovima Odbora i njihovim zamenicima kako bi ih informisali o činjenicama o trendovima i posledicama kada je u pitanju gajenje i ubijanje krznašica.

Ova sednica je sazvana po hitnom postupku kako bi se pokušali zaštiti privatni interesi nekoliko odgajivača činčila koji vode kampanju usmerenu ukidanje zabrane gajenja i ubijanje ovih životinja.

Naime, Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009) zakonodavac je odredio da 1.januara 2019. godine stupa na snagu odredba prema kojoj se zabranjuje gajenja i ubijanja životinja isključivo radi proizvodnje kože i krzna. Grupa preostalih odgajivača koji svoje poslovanje nisu prilagodili zahtevima zakonodavca, pokrenula je inicijativu da se ova odredba ukine.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede U proteklih 10 godina, broj uzgajivača činčila je smanjen sa 32 na 17, a poslednja farma je registrovana 2012. godine. Ovi podaci jasno govore u prilog tome da se značajan broj odgajivača (više od polovine) preorijentisao na druge delatnosti, poštujući intencu zakonodavca.

Razloga za ukidanje gajenja i ubijanja životinja isključivo radi proizvodnje krzna ima mnogo, a oni su pre svega ekološke i etičke prirode. Industrijsko gajenje krznašice nemoguće je sprovoditi na human način, a količina leševa i opasnih hemikalija koje se koriste u ovoj industriji trajno zagađuju životnu sredinu.

Čak 100 činčila je potrebno ubiti da bi se napravio samo jedan kvadratni metar kvalitetne bunde!

Pored toga, s obzirom na veoma mali broj farmi, od kojih je još manji broj onih koje rentabilno posluju, teško je govoriti o bilo kakvim ekonomskim koristima za državu. Jedna od dve veće firme koje se bave gajenjem ovih životinja od 2010 do 2014 uplatila je svega 607.000 dinara u budžet!

Imajući u vidu ove činjenice, kao i rastuću zabrinutost javnosti za dobrobit ovih životinja, ali i negativne ekološke uticaje krznarske industrije evidentna je tendencija ukidanja ove „prljave“ industrije širom evropskog kontinenta. Naime, Austrija, Velika Britanija, Holandija, Luksemburg, Češka, Makedonija i Slovenija su je ukinuli u potpunosti, dok su mnoge druge zemlje propisale odgovarajuće prelazne rokove za konačno ukidanje (Belgija, Danska, Norveška, Estonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina) ili propisali rigorozne uslove za ovu delatnost i na taj način dovele do toga da uzgoja krznašica u tim zemljama više i nema (Nemačka, Švedska, Švajcarska, Španija).

ORCA poziva medije i javnost da podrže njihove napore koji su usmereni na to da naša zemlja bude zemlja čiste ekološke poljoprivredne proizvodnje, zemlja koja afirmiše ekološki i etički prihvatljive delatnosti.

Da ih ne Okrznu! – kampanja za zabranu gajenja i ubijanje životinja isključivo radi dobijanja krzna. Pogledajte video spotove koji su nastali još 2003. godine u okviru kampanje koja je dovela do odredbe zakona o zabrani gajenja i ubijanja životinja radi dobijanja krzna OVDE.

(Agrosmart)