banner-image

Organska bašta u centru Kragujevca

Unija za organsku poljoprivredu Srbije “Eko plus“ promovisala je mogućnosti urbane permakulture u cilju promocije zdrave ishrane i proizvodnje organske hrane. Tim povodom otvorena je prva permakulturna bašta koja se nalazi u samom centru Kragujevca, u zgradi u ulici Branka Radičevića.

Zbog pritisaka velikih kompanija, proizvođači hrane koriste mnoge hemikalije koje imaju štetan uticaj na zdravlje ljudi.

U Uniji za organsku poljoprivredu kažu da je rešenje u urbanim permakulturnim baštama u kojima ljudi mogu saditi i gajiti biljke bez hemikalija. Ove bašte građani mogu praviti u dvorištima, na terasama i drugim malim prostorima.

Primer je prva permakulturna bašta u Kragujevcu, koja je otvorena u zgradi u ulici Branka Radičevića, u samom centru grada.

U Uniji ističu da je hrana u obdaništima, bolnicama i drugim ustanovama lošeg kvaliteta.

Oni su pokrenuli inicijativu za donošenje odluke na nivou grada za obavezno uvođenje organske hrane u svim ustanovama za decu.

Osnovan je Odbor za formiranje Udruženja za permakulturu Šumadije čiji će cilj biti da promoviše značaj i proizvodnju zdrave hrane na ovim prostorima.

Izvor: RT Kragujevac