banner-image

Leskovačka sprža sa zaštićenim geografskim poreklom

Regionalna privredna komora Leskovac zaštitila je kod Zavoda za intelektualnu svojinu poreklo imena za Leskovačku spržu, proizvod sličan čvarcima. Za ovu namenu grad Leskovac odobrio je sredstava u iznosu 400.000 dinara. Ova geografska oznaka upisana je u Registar oznaka geografskog porekla pod brojem 77. Regionalna privredna komora ima u planu da podnese zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla imena kod Svetske organizacije za intelektualnu svojinu sa sedištem u Ženevi.

Stručna služba Komore, Koordinator za poljoprivredu Vladimir Bojović, prof. dr Miodrag Lazić i dr Snežana Ilić Stanković uspeli su da u rekordnom roku izrade Elaborat za zaštitu imena porekla za proizvod Leskovačka sprža i pripreme svu neophodnu dokumentaciju i analize.

Uz podršku direktora leskovačke komore Gorana Jovića, kroz aktivnu marketinšku kampanju, izradu Elaborata sa stručnim profesorima, registracijom Udruženja proizvođača „Domaća sprža“ koje okuplja odgajivače svinja, proizvođače Leskovačke sprže i klaničare, edukacijom i stručnim skupovima sa proizvođačima, uspešno je privreden kraju proces sertifikacije ovog prepoznatljivog brenda i proizvoda sa juga Srbije.

 Proizvod sa imenom porekla „Leskovačka sprža“ proizvodi se isključivo na području Jablaničkog okruga u skladu sa opisanim geografskim područjem. Proizvođači su dobili i snažno marketinško sredstvo pa se u komori nadaju povećanju proizvodnje i prodaje Leskovačke sprže što će uticati na povećanje stočnog fonda, odnosno broja svinja.

Leskovačka sprža tako je i zvanično postala treći leskovački brend posle roštilj mesa i ajvara.

Izvor: Info centar juga