banner-image

Za nove mašine i opremu država daje 1.500.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik o podsticajima za nabavku novih mašina i opreme po kojem će poljoprivrednicima biti subvencionisano 50 odsto troškova bez PDV-a, odnosno 65 odsto za one u marginalnim naseljima.  Najviši ukupni iznos podsticaja za mašine i opremu koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Na podsticaje mogu da računaju ratari koji imaju do 50 hektara pod žitaricama, uljaricama, odnosno takozvanim ostalim usevima, voćari koji uzgajaju više od dva hektara jagodičastog ili više od pet hektara ostalog voća, povrtari i cvećari sa pola hektara staklenika, vinogradari sa najviše 100 hektara grožđa…

Pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura, imaju oni koji u Registru imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 hektara.

Mogu da konkurišu fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, srednje škole i naučnoistraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede. Uslov je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, te da su u potpunosti realizovali investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje trebalo bi da iznosi najmanje 100.000 dinara, s tim da je pojedinačni račun najmanje 50.000 dinara.

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

 1. protivgradna mreža

 2. nosači za protivgradnu mrežu

 3. stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda

 4. žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda

 5. materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil

 6. trogodišnje malč folije – samo za jagodu

 7. materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje

 8. sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine

 9. priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu

 10. rotositnilice (rotofreze)

 11. frostbusteri gorionici (priključna mašina)

 12.  zadimljivači (fogeri)

 13. nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom

 14. priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500kg/čas)

 15. mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja

 16. materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil

 17. materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje

 18. priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća

 19. sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači,raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine

 20. tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu

 21. mašine za skupljanje jezgrastog voća

 22. pokretne platforme za berbu

 23. mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi

 24. elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi

 25. mašine za vezivanje rezanog cveća

 26. sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja

 27. nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)

 28. nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)

 29. rotositnilice i rotofreze

 30. valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta

 31. međuredni kultivatori

 32. nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 litara)

 33. nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)

 34. mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)

 35. nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda

 36. nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

 

U Registru treba da budu sledeće površine:

do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru

do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća

od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino

do 3 ha povrća (na otvorenom polju)

od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)

do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja

do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravilnik, zahtev i spisak dokumentacije koja se podnosi radi ostvarivanja prava na podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

{download}147{/download}

{download}148{/download}

{download}149{/download}