banner-image

Fabrici uručio IPARD II o pomoći za ruralni razvoj

Za sporazum koji su potpisali Vlada Srbije i Evropska komisija, Fabrici je rekao da taj projekat daje 175 miliona evra bespovratne pomoći ukupno iz EU, a da uz privatne i podsticaje države, cifra može dostići 400 miliona evra.

Prema njegovim rečima, potpisivanje sporazuma je rezultat saradnje srpskih vlasti, pre svega ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, Delegacije EU i ljudi u Briselu. „Projekat ima za cilj pomoć poljoprivrednicima i proizvodjačima hrane da se pripreme za konkurenciju kad Srbija udje u EU“, izjavio je Fabrici.

On je izrazio nadu da će zahtevi za grantove uskoro biti obradjeni i naveo da srpska poljoprivreda ima ogroman potencijal. „Poljoprivreda čini 10 odsto BDP-a Srbije, 20 odsto zaposlenih radi u poljoprivredi, 50 odsto poljoprirednih proizvoda namenjenih izvozu ide u EU, a taj izvoz je prethodnih godina udvostručen na 1,5 milijardi dolara“, izjavio je šef delegacije EU.

Prema njegovim rečima, IPARD je „test za srpsku poljoprivredu i da li je ona u stanju da koristi sve što nudi Zajednička poljoprivredna politika EU“.

Ministarka Jadranka Joksimović je rekla da je najvažniji uslov za proces akreditacije za bespovratna sredstva bio da se Uprava za agrarna plaćanja iz Šapca preseli u Beograd. „Dug je put bio da sprovedemo sve aktivnosti i zaista danas s ponosom možemo da otvorimo novu stranicu srpske poljoprivrede“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, ovo je prvi put da srpski poljoprivrednici mogu da koriste bespovratna sredstva iz EU.

Kako je navela, važno je da su srpski poljoprivrednici počeli proces podizanja vidljivosti i upoznavanja sa mogućnostima koje im se nude. „Pre svega počinjemo postepeno uskladjivanje naše poljoprivredne politike i ruralnog razvoja sa evropskom politikom“, navela je ministarka.

Ona je dodala da to znači i ravnomeran razvoj u ruralnim oblastima, što je važno da bi ljudi, a pre svega žene i mladi, ostali na selu.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da se 400 miliona direktnih investicija tiče opreme, objekata za preradu, mehanizacije… „Ovo je prvi put da gradjani podršku EU mogu da osete u svojoj kući. Mi smo otvorili vrata bolje srpske poljoprivrede“, rekao je on.

(Agencije)