banner-image

EU farmeri traže subvencije unapred zbog suše i poplava

Udruženje evropskih famera i kooperativa Copa and Cogeca na osnovu dosadašnjih istraživanja predviđa da će u EU biti požnjeveno za šest odsto manje žitarica i uljarica. Pad proizvodnje, kako objašnjavaju u ovoj organizaciji, direktna je posledica ekstremnih vremenskih uslova koji su vladali tokom ove sezone.

U saopštenju ove organizacije navodi se da su pojedine drževe centralne i zapadne Evrope kao što su Litvanija, Švedska, Danska, Poljska, Nemačka, Finska bile pogođene ozbiljnom sušom koja je u pojedinim regionima dostigla katastrofične razmere. Istovremeno neke od država koje se nalaze na jugu kao što su Italija, Francuska, zatim zemlje na Pirinejskom poluostrvu, suočile su se sa poplavama.

Kada je u pitanju pšenica, predviđa se pad površina pod ovim usevom od 2,2 odsto, kao i da će cena nastaviti da se kreće u rasponu koji ne pokriva troškove proizvodnje. Farmeri če nastavti da trpe posledice zbog ovako niske cene.

Proizvodnja uljanih kultura smanjiće se za 6 odsto što iznosi dva miliona tona manje u odnosu na prošlu godinu. EU strepi od uvoza biodizela i palminog ulja.  Očekuje se da će biti prooizvedeno i za milion tona manje proteinskih hraniva.

Kako bi se pomogla farmerima koji su pretrpeli štete od  suše i poplava Copa and Cogeca traži da se subvencije isplate unapred, kao i punu implementaciju alata predviđenih za saniranje slučajeva koji nastaju usled klimatskih rizika.

(Agrosmart)