banner-image

Stvaramo sve više otpada

Tokom 2017. godine svi sektori ekonomskih delatnosti u Republici Srbiji stvorili su 48,9 miliona tona otpada, što je za 3,3% više nego u prethodnoj godini. Pri tome, udeo neopasnog otpada iznosi 64,7% a opasnog 35,3%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Stvorene količine otpada, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, u 2017. godini zabeležile su sledeća kretanja: Poljoprivreda – pad od 6,3%, Rudarstvo – pad od 0,8%, Prerađivačka industrija – rast od 28,3%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – rast od 27,1%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – pad od 12%, Građevinarstvo – pad od 4,3%, i sektori uslužnih delatnosti – pad od 15,6%.

Porast stvorene količine otpada u Prerađivačkoj industriji veći je usled povećane proizvodnje u oblasti proizvodnje osnovnih metala a u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom zbog povećane proizvodnje električne energije u termoelektranama.

U 2017. godini ukupno je tretirano 48,3 miliona tona otpada. Od ukupno tretirane količine otpada odloženo je 46,5 miliona tona (96,2%). 
Ponovno iskorišćene količine otpada u 2017. godini beleže rast u odnosu na prethodnu godinu, koji je uglavnom nastao zbog povećanog recikliranja metalnog otpada.
Količina recikliranog otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije veća je za 14,7% nego prethodne godine.