banner-image

Sad je vreme za letnju sadnju jagoda

Zahvaljujući  svojim  biološkim  osobinama  jagode  se  mogu  saditi  tokom  čitave  godine. Od  vremena  sadnje  zavisi  rodnost  i kvalitet  plodova. Podizanje  komercijalnih  zasada  može  da  se  vrši  tokom leta,  od  sredine  jula  do  sredine  avgusta. U  zavisnosti  od  vremena  kad  želimo  da  zasad  donese  rod  zavisi  i  optimalni  termin  sadnje.

Ako  želimo  da  zasad  donese  rod  tokom  jeseni  u  godini  sadnje  potrebno  je  biljke  posaditi  do  sredine  jula  uz  korišćenje  frigo  živića  iz  kategorije  A++  ili  A+.  Bokor  će  se tada  dobro  razviti  i  formirati  cvetne  pupoljke  za  narednu  godinu.

Ako  želimo  prinos  naredne  godine  po  sadnji  onda  se  ona  može  obaviti  do  kraja  avgusta, koristeći  živiće  iz  kategorije  A  ili  A+. Prednost  ovakve  sadnje  je  što  živići  ulaze  u  period  nižih  temperature  pa  je  bolji  prijem  živića.

Za  letnju  sadnju  najčešče  se  koriste  frigo  sadnice  određene  kategorije , takođe  i  kontejnerske  sadnice  koje  pokazuju  odlične  rezultate  jer  imeju  visok  procenat  prijema  nakon  sadnje  zbog  dobre  ukorenjenosti  u  hranljivom  supstratu  I  brže  stupaju  u  rod.

Naročita  pažnja  mora  da  se obrati  na  kvalitet  živića  jagode  koji  se  koriste  za  sadnju. Živići  moraju  biti  zdravi, sortno  pouzdani  i  da  potiču  od  selekcionisanih  matičnih  biljaka.

Zbog  visokih  temperature  frigo  živiće  iz  hladnjače  treba  aklimatizovati  do  20 sati u  senovitoj  prostoriji  pre  sadnje. Živići  se  takođe  moraju  osvežiti  potapanjem  u  vodu  i  do  24 sata  kako  bi  se  oporavili  od  transporta.

Živić  treba  pojedinačno  pregledati  zbog  eventualnih  oštećenja. Lišće  koje  je  suvo, staro  ili  oštećeno  se odstranjuje, suve  žile  se  skraćuju  do  svežeg  dela. Živići  se  potom  potapaju  u  rastvor  nekog  fungicida  desetak  minuta , a  poželjno  je  i da  se  potope  u  rastvor  zemlje, vode  i  kašaste  goveđe  balege  I  sade  u  pripremljeno  zemljište. Pre  sadnje  je  poželjno  izvršiti  navodnjavanje  zemljišta  tako  da  ima  vlažnost  od  80% poljskog  vodnog  kapaciteta  (negde  od  25 -30 litara/m2).

Najbolje  saditi  kada  je  vreme  oblačno, a pripremljeno  zemljište  umereno  vlažno.

Živić  se  sadi  na  istoj  dubini  na  kojoj  je  bio  u  matičnjaku, raspored  žilica  mora  biti  pravilan, dobar  kontakt  korena  sa  zemljom  i  centralni  pupoljak  da  bude  iznad  površine  zemljišta.

Prilikom  sadnje  na  PE foliji  mora  se  voditi  računa  da  se  što  manje  oštećuje  folija, da  se  dobro  sabije  zemlja  I  da  se  vrši  dobro  zalivanje. Koren se skraćuje  tokom  same  sadnje . Najbolje  je  da  se  koriste  račvaste  sadiljke  kako  bi  koren  bolje  prodro  u  zemlju. Nakon  toga  se  vrši  sabijanje  zemljišta  oko  živića, a po  završenoj  sadnji  uključuje  se  sistem  za  navodnjavanje.  Zaliva  se  do jednog  litra  po  živiću.

Izvor: PSS AP Vojvodine