banner-image

O sudbini Azotare odlučuje sud 10. avgusta

Privredni sud u Pančevu odredio je pokretanje predhodnog stečajnog postupka za HIP Azotaru doo. Rešenje je doneto 17. jula, a sud je odredio predujam od milion dinara koji u roku od 5 dana ima da uplati predlagač stečaja – odnosno Republika Srbija, Ministarstvo privrede. Privredni sud u Pančevu je ročište za utvrđivanje stečajnog razloga za Azotaru zakazao za 10. avgust u 10 sati.

Predlog za uvođenje stečaja u Azotaru u Privredni sud pristigao je 4. jula. Predlagač je Ministarstvo privrede preko republičkog javnog pravobranilaštva. U njemu je navedeno da postoji “prezaduženost Subjekta privatizacije” odnosno Azotare. To je potkrepljeno podacima da je Azotarin gubitak iznad visine kapitala na kraju 2016. godine bio 5.999.010.000 dinara. A da je u izveštaju za 2017. godinu iskazana ista vrsta gubitka u iznosu od 11.110.130.000 dinara. Za Ministarstvo privrede to je bio dovoljan razlog za stečaj ali Privredni sud je zatražio dodatnu dokumentaciju.

Već 5. jula Zaključkom Privrednog suda “naloženo je predlagaču Republici Srbiji, Ministarstvu privrede Beograd, da se u roku od 8 dana, izjasni da li je Vlada Republike Srbije donela odluku o privatizaciji HIP AZotare DOO iz Pančeva” a ako je donela da je dostavi.

Predlagač se izjasnio podneskom od 16. jula, uz koji je dostavljeno izjašnjenje Ministarstva privrede, odluka JP Srbijagas Novi Sad  od 23.03.2017. godine i Zaključak Vlade Republike Srbije od 10. 03.2017. godine – navodi Privredni sud u obrazloženju rešenja.

Dalje u obrazloženju akta Privrednog suda piše i da je Vlada Srbije 10. marta 2017. godine dala saglasnost da Srbijagas inicira privatizaciju kapitala koji ima u Azotari a to je nešto više od 85 procenata ukupnog kapitala ove firme. A Srbijagasu je preporučeno da radi realizacije zaključka vlade donese potrebne odluke. Takođe  je Vlada Srbije saglasna da Ministarstvo privrede posle toga nastavi sa sprovođenjem postupka privatizacije. Već 23. marta, Srbijagas, konstatuje da ima saglasnost Vlade Srbije za prodaju svog kapitala u Azotari a Nadzorni odbor Srbijagasa pokreće inicijativu za privatizaciju tog kapitala.

Na kraju obrazloženja naved je stav Privrednog suda.

“Stečajni sudija je razmotrio podneti predlog i utvrdio da nisu ispunjeni uslovi iz člana 60 stav 3 Zakona o stečaju. Stoga, je sud doneo rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka radi utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka a na osnovu člana 60 stav 1 Zakona o stečaju”

Na Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka ne postoji pravo žalbe. Pa ostaje da se pred Privrednim sudom u Pančevu 10. avgusta razmotre stečajni razlozi za HIP Azotaru.

Izvor: 013info