banner-image

Vlada Srbije poziva na elektronsku registraciju u APR

Vlada Srbije u saopštenju navodi da je elektronska registracija preduzetnika jeftinija (košta 1.000 dinara) od one u papirnom obliku (1.500 dinara) i obuhvata dva koraka – elektronsku prijavu i elektronsko rešenje o registraciji.

Na sajtu APR postoji poseban odeljak „eRegistracija“ osnivanje preduzetnika (u odeljku Preduzetnik i odeljku eUsluge) gde su postavljena sva neophodna objašnjenja, korisnička i video uputstva.

Elektronska prijava se popunjava u aplikaciji preko portala APR-a i potpisuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave. Takođe, omogućeno je elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama. Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika APR dostavlja na imejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave.

Vlada Srbije je podsetila da je elektronski sertifikat, koji je potreban radi podnošenja e-registracione prijave osnivanja, neophodan i za dalji rad preduzetnika, poput podnošenja poreske prijave, koje se po zakonu obavlja isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Privredni subjekti, kako se navodi, prilikom otvaranja računa nisu dužni da bankama dostavljaju rešenja o registraciji u papirnoj formi, overeno pečatom registratora, jer postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi, a i banka može neposredno da ostvari uvid u Registar privrednih subjekata koje vodi APR na svojoj internet stranici.

„Uvodjenje eRegistacije za preduzetnike dodatni je korak na putu digitalne transformaciji Srbije, kao strateškom prioritetu Vlade, jer digitalizacija donosi brži privredni i društveni razvoj, osigurava dobro upravljanje i transparentnost u radu državnih organa i službi“, navodi se u saopštenju.

(Beta)