banner-image

Otpremnina za radnike PKB-a 450 evra po godini staža

Verovatno će, kako se navodi u tekstu, na prodaju ići većinski deo imovine preduzeća – državno poljoprivredno zemljište površine oko 17.000 hektara, stočni fond, objekti, farme i mehanizacija i drugo.

Investitoru ne bi bilo ponuđeno oko 4.500 hektara građevinskog zemljišta, koje bi formalno ostalo u okviru starog preduzeća PKB. Predmet privatizacije ne bi bio ni vodovod koji snabdeva vodom sva naselja u Padinskoj Skeli, kao ni sva sporna imovina preduzeća – osam fudbalskih klubova, zemljište na kojem su izgrađena naselja i slično.

Predstavnici sindikata i države od početka godine imali su nekoliko sastanaka na temu privtizacije, a poslednji – pre samo nedelju dana, navodi beogradski list.

Prema rečima predsednika dva sindikata, postoji obećanje da će svi koji žele moći da nastave rad kod novog poslodavca. Bilo je reči da bi novi poslodavac morao da zadrži proizvodnju u ovom obimu i ovoj strukturi u naredne tri godine, a predstavnici sindikata otkrivaju da je delimično dogovoren i socijalni program.

Ponuda države za otpreminine je, naime, 450 evra po godini staza, što bi trebalo da dobije svih oko 1.700 zaposlenih. Politika podseća da, prema Zakonu o privatizaciji, radnicima sleduje 200 evra po godini staža, pa je nepoznato ko će radnicima namiriti razliku do 450 evra.

(Politika)