banner-image

Ptičji grip kosi živinu u Vijetnamu

U severnom delu Vijetnama je tokom poslednjih nekoliko dana na više lokacija registrovano prisustvo visokopatogenog virusa ptičjeg gripa tip H5N6, saopštila je Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) pozivajući se na izveštaj Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Vijetnama. Bolest se pojavila u jatima domaća živine.

Prvi slučaj zaraze otkriven je 28. jula u četiri regiona. Obolelo je i uginulo 90 ptica, dok je za 2.400 postojala sumnja na bolest. Ubijeno je i neškodljivo uklonjeno oko 2300 ptica.

Istog dana, zaraza je potvrđena na još četiri mesta. Ovom prilikom bolest je potvrđena kod 1.000 jedinki, od čega je 500 ugnulo. Sumjna na bolest postojala je kod 4.720 ptica. U ovom slučaju neškodljivo je uklonjeno 4.220 potencijalnih prenosilaca.

Dva dana kasnije, 30. jula, visus je pronađen na još četiri mesta. Potvrđeno je 2.000 slučajeva oboljenja, od čega je uginulo 1.000.  Sumnja je postojala za 5500 ptica, pa je preostalih 4.500 ubijeno i neškodljivo uklonjeno.

Svetska organizacija za zdravlje životinja nastaviće da prati i izveštava o situaciji u Vijetnamu.

S.K.