banner-image

Srpsko mlekarstvo po holandskoj mustri

Primenom informacionih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji otvaraju se velike mogućnosti za unapređenje domaćeg agrara i ekonomično poslovanje proizvođača. Korišćenjem računara i različitih softvera poljoprivrednici se upoznaju sa novim tehnologijama i tako mogu biti konkuretniji. Iskustva Holandije u primeni ICT mogu da budu od koristi našim proizvođačima, a kako su predstavnici Univerziteta u Vageningenu rekli novinarima iz Srbije koji su učestvovali na godišnjoj međunarodnoj konferenciji IFAJ-a, već su dogovorene zajedničke aktivnosti na naučnom i stručnom nivou. 

Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Vageningenu i najavili su, naime, mogućnost dalje saradnje dve države na polju proizvodnje mleka, gde je Holandija izuzetno uspešna.

Pre deset godina ova zemlja je imala je gotovo 80.000 farmi sa ukupno 3,89 miliona grla goveda. Svaka četvrta farma bavila se proizvodnjom mleka od 1,5 miliona muznih krava, mahom holštahn-frizijske rase, koje daju prosečno 8.750 litara mleka sa 4,26 odsto mlečne masti i 3,44 odsto proteina. Veliki broj farmi bavio se tovom 1,6 miliona grla goveda za klanje. 

Visoka produkcija mleka, dobra genetika muznih grla, implementacija novih tehnologija i organizovan sistem udruživanja farmera u kooperative ,samo su neka od obeležja mlečnog govedarstva Holandije. Ta oblast stočarstva učestvuje sa više od 60 procenata u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te evropske zemlje , pri čemu broj uslovnih grla stoke iznosi čak 3,6 po hektaru.

Holandsko govedarstvo inače zasnovano je na porodičnim farmama, a to što je ono veoma razvijeno nije samo u podršci države već je zasluga i samih proizvođača koji su uvodili nove tehnologije i udružili se u moderne kooperative .

Proizvođači mleka u ovoj zemlji na vreme su shvatili da na tržištu ne mogu opstati samostalno, te tako po lokalitetima i regionima imate osnovane kooperative,u okviru kojih su uspostavljena pravila oko proizvodnje i samog plasmana mleka i mlečnih proizvoda. Bitno je napomenuti i to da su oni i akcionari u prerađivačkom sektoru,što nije nažalost praksa u drugim državama.

U našoj zemlji druga slika ,govedarstvo u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji učestvuje sa oko 33 procenta broj uslovnih grla je svega 0,3 po hektaru. Prosečna proizvodnja mleka po kravi je oko 3.000 litara godišnje dok je to u EU i tri puta više. 

Osim povezivanja istraživačkih centara postoji inicijativa da se u Novom Sadu izgradi edukativni trening centar za obuku farmera u Srbiji što bi bio zajednički projekat Holandije i Srbije. Na tome će da se radi i sa jedne i sa druge strane, a Holandija u proizvodnji mleka ima veliko iskustvo koje će rado preneti našim proizvođačima.

Nove tehnologije, a naročito implementacija informacionih sistema u poljoprivrednoj proizvodnji jeste budućnost i na tome treba da se radi kako bi domaći agrar bio konkuretniji. Primena precizne ili pametne poljoprivrede donosi proizvođačima brojne benefite kako bi ekonomičnije poslovali, i primenili efikasno sve agrotehničke mere.

S. G.