banner-image

Bespovratno 5,4 miliona za poboljšanje položaja žena

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini. Po ovom Konkursu bespovratno će biti dodeljenono 5.400.000,00 dinara

Ciljevi finansiranja su:

– Organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova;
– Podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena;
– Podrška projektima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama;
– Podrška projektima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova;
– Podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/ udruženja žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na ranjive grupe žena; 
– Podrška projektima kojima se afirmiše žensko stvaralaštvo;
– Podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 30.08.2018.godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/452-320.

Kompletan tekst Konkursa može se pogledati ovde.