banner-image

Zakup svakog državnog hektara mora biti kontrolisan

Lep profit su mnogi izvukli poslednjih decenija od „zakupa“ državnog zemljišta. Naročito, jer su plodne oranice samo koristili, a naknadu nisu plaćali. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je tom periodu „odzvonilo“, a ističu i da se i lokalne samouprave dovode u red po pitanju izdavanja državnih oranica, jer su u većini bili javašluk i korupcija.Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede, u 2017. godini samo opština Preševo nije donela godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Sve ostale lokalne samouprave su dale u zakup po pravu prečeg zakupa i korišćenja bez naknade i bar jednom sprovele postupak davanja u zakup javnim nadmetanjem.

– Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje novčanu kaznu od 80.000 do 150.000 dinara, kojom će kazniti odgovorne ukoliko ne donesu godišnji program korišćenja državnog zemljišta – kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

– Do sada, 123 jedinice lokalnih samouprava dobile su saglasnost na godišnji program za 2018. godinu, pa površina raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, u državnoj svojini za davanje u zakup, odnosno na korišćenje, iznosi 391.829 hektara. Preostalih 14 godišnjih programa su u postupku kontrole i otklanjanja nedostataka, a osam jedinica lokalnih samouprava, koje još nisu dostavile godišnji program za 2018/2019. godinu, pozvane su od strane Ministarstva.

U resornom ministarstvu tvrde da se insistira da se isprave podaci o zemljištu koje se daje u zakup, kako bi se usvojili godišnji programi sa ispravnim informacijama, koje će sadržati sve državne parcele koje mogu biti predmet zakupa, bez izuzetka. Time se sprečava i bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Tokom 2018. podnet je zahtev za utvrđivanje pravnog osnova za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na površini od 3.200 hektara zemljišta.

A, od kada stočari u Srbiji imaju pravo prečeg zakupa državnih oranica, počeo je da vlada pravi mali rat između njih i ratara. Dok se ne donese godišnji program izdavanja državnog zemljišta u zakup, zakonom je predviđeno da ministar finansija privremeno obustavi prenos sredstava iz republičkog budžeta ka lokalnoj samoupravi, tačnije, opštine i gradovi ostaju uskraćni za svoje parče udela u naplaćenim porezima na zarade.

Izvor:Večernje novosti