banner-image
banner-image

Čuvanje sena

Seno se može čuvati na otvorenom prostoru specijalno određenom za tu svrhu (senjaci) ili u posebnim objektima (šupama, nastrešnicama, skladištima, tavanima i dr.). U prvom slučaju mesto mora biti udaljeno od zgrade najmanje 50m i obezbeđeno od požara. Zemljište treba da je ocedno ili sa drenažnim sistemom.

Za plastove ili kamare mogu da se rade podovi od drvenog materijala, kamena, betona i sl. Oko njih treba uraditi kanale za odvođenje vode.

Seno se dene u plastove ili kamare, samo ako je suvo (22-18% vlage) i po lepom vremenu. Ono se mora dobro slagati i gaziti, naročito u sredini, a stog, odnosno kamara, pravilno formirati, završiti i pokriti. Sa strane se seno očešlja grabuljama. Stogovi su obično visoki 4-7 m, a u osnovi široki 4-6 m. U sredini im je, obično, vertikalno pobodena motka-stožer. Sa strane se seno obezbeđuje lemezima.

Senjaci se obično ograđuju od stoke, da ih ne bi kvarili štrpkanjem i razvlačenjem. Pri upotrebi, seno zdenuto u kamare seče se posebnim nožem, vertikalno-odozgo na dole. Za objekte u kojima se čuva seno, važno je da ima dobru ventilaciju i da spreči zagađivanje ili kvašenje uskladištenog sena.

Izvor:PSSS