banner-image

U Nacionalnoj laboratoriji 318 analiza dnevno, mleko dobro

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta mleka – Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, svakog dana u proseku obavi 318 analiza uzoraka sirovog mleka, a rezultati pokazuju da je kvalitet ove namirnice zadovoljavajući.  

-Dinamika i broj analiza koje se odrade u toku dana zavisi od potreba korisnika naših usluga, a to su mlekare i odgajivačke organizacije. Kada kažemo mlekare, zapravo obavljamo analize mleka poljoprivrednih proizvođača, ali se uzorci mleko prikupljaju preko otkupnih mesta mlekara. Kvalitet mleka varira i nije isti u toku godine. Možemo reći da je kvalitet zadovoljavajući ali svakako ima prostora za unapređenje i na tome se upravo radi kroz subvencije, investicije, isplate premije za mleko, obrazovanje i edukuaciju farmera odnosno proizvođača, izjavio je za “Agrosmart” direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije dr Nenad Dolovac.

Napominjući da je obezbeđen planirani broj analitičara za ovu godinu, kao i novac za njihova primanja, on kaže da laboratorija još od 1. januara 2018. godine obavlja analize mleka i izdaje izveštaje o izvršenim ispitivanjima (rezultate).   

Na pitanje šta početak rada ove laboratorije znači za poljoprivrednike i za potrošače, Dolovac objašnjava da to podrazumeva nezavisnu kontrolu sirovog mleka na teritoriji cele Srbije.

-Laboratorija pruža usluge ispitivanja mleka, obezbeđuje nepristrasnu, odnosno objektivnu analizu higijenske bezbednosti i kvaliteta mleka. Naše analize su polazna osnova za dobre službene kontrole, planiranje i praćenje efekata mera podsticaja proizvodnje mleka… U svakom slučaju naša laboratorija rešava pitanje postojanja bilo kakvog sukoba interesa Iili pristrasnosti prilikom ocene ispitivanja sastava i kvaliteta mleka, odnosno higijenske bezbednosti mleka kao polazne sirovine za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda – naglasio je Dolovac.  

Pomenimo, Laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta mleka još nije dobila akreditaciju. Kako je objasnio Dolovac, postupak akreditacije podrazumeva dokazivanje tehničke i kadrovske spremnosti laboratorije da pruža usluge laboratorijskih analiza na način kojim se garantuje kvalitet, ujednačena metodologija i primena odgovarajućih standardnih metoda analize.

-Do sada smo odradili veći deo poslova vezanih za pripremu za podnošenja zahteva za akreditaciju, a to je podrazumevalo sticanje praktičnog iskustva kroz rada laboratorije sa realnim uzorcima mleka sa terena, uvđenje procedura i metoda predviđenih standardom SRPS ISO 17025:2017, dokazivanje kompetentnosti laboratorije za ispitivanje mleka međulaboratorijskim proverom sa EU referentnim laboratorijama, odnosno akreditovanim PT provajderima iz EU, uvođenje i usvajanje politike kvaliteta rada laboratorije, kalibraciju opreme, etaloniranje merne opreme i uređaja, obuku osoblja, vođenje stalnih zapisa vezanih za laboratorijska ispitivanja i kontrolu opreme i sl. Sledeći korak je podnošenje prijave za akreditaciju Akreditacionom telu Srbije – kazao je Dolovac.

S. G.