banner-image

Novosti: Samo jedan kupac hoće PKB

O kupovini plodnih oranica kraj Beograda razmišlja jedna kompanija. Juče u podne istekao je poslednji rok da zainteresovani investitori podnesu prijavu za učešće u javnom prikupljanju ponuda sa javanim nadmetanjem, a sve sa ciljem privatizacije. Prijavu je, kako su nezvanično saznale „Novosti“, dostavio samo jedan zainteresovani investitor.

Nadležni još ne otkrivaju o kome je reč. Nezvanično, za nekada najveće poljoprivredno preduzeće u zemlji bile su zainteresovane dve kompanije – srpske ispostave „Al Dahre“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedna hrvatska kompanija, iza koje zapravo stoji indijski kapital. One su otkupile dokumentaciju. Isto tako nezvanično, bankarsku garanciju su podneli Arapi, što bi moglo da ukaže da su se oni i zvanično prijavili za „trku“, ali ovu potvrdu iz nadležnog ministarstva nismo mogli da dobijemo.

Ko se i zvanično prijavio, javnost bi trebalo da sazna 13. septembra. Otvaranje glavne koverte, u kojoj stoje podaci o ponuđaču, zakazano je za četvrtak u podne. Otvaraće se koverte samo onih kojima je prijava odobrena. Ukoliko je stigla koverta sa ponudom, ali otvaranju ne prisustvuje ponuđač, samtraće se da je od učešća odustao.

Početna cena imovine, u kojoj je i kapital tri zavisna preduzeća, jeste 104,5 miliona evra. Budući vlasnik treba da podmiri i cenu stočnog fonda. Vrednost stada će se utvrditi neposredno pre prodaje. Sindikat PKB nije bio zadovoljan ni modelom prodaje ni početnom cenom. Investitor ne kupuje firmu, već imovinu. Negodovali su što je procenjena vrednost PKB 2015. godine bila 314 miliona evra, a sada je spala na 208 miliona evra.

Pravo da učestvuje u nadmetanju ima domaća firma, kojoj je pretežna delatnost poljoprivreda ili trgovina poljoprivrednim proizvodima. Očekuje se da ona samostalno ili sa zavisnim preduzećima ostvaruje godišnji prihod od 400 miliona evra.

Imovinu PKB čini oko 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, oko 70 kilometara kanalske mreže za navodnjavanje, oko 17.000 grla stoke, ali i kombajni, traktori. Trenutno upošljava oko 1.700 radnika.

(Novosti)