banner-image

Pokrajina daje 10 miliona za organsku proizvodnju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2018. godini, kao i za nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju.

U ovu opremu ubrajaju se mašine  za mehaničko regulisanje korova – razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova pomoću plamena, vrele vode, međuredni kultivatori, čizel plugovi i drugo. Takođe se može konkurisati za nabavku opreme za tretiranje organskih useva kao što su prskalice i atomizeri.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je 10.000.000,00 dinara, a ovim sredsvima sufinansiraće se 80 odsto podrške od plaćenog iznosa za troškove kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije umanjenog za iznos sredstava na ime PDV.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 1.000.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu.

Prijave na konkurs, mogu se dostaviti poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2018. godini“ – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 1. novembrom 2018. godine.

Kompletan tekst konkursa sa uslovima potrebnim za konkurisanje može se pogledati ovde.

(Agrosmart)