banner-image

Prikupljene pare za izgradnju pogona Naš med

Skupština opštine Rača je na nedavno održanoj sednici dokapitalizovala Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije(SPOS) “Naš med” doo sa dodatnih 50 miliona dinara, čime je zaokružena finansijska konstrukcija za njegovu izgradnju.

Sve vreme su SPOS, “Naš med” i opština Rača imali punu podršku Vlade Republike Srbije, koja je učinila sve što može da sistemski pomogne gradnju ovog Pogona, koji će pokazati svim poljoprivrednicima Srbije da se predanim radom uz dobre i realne planove mogu savladati svi problemi u plasmanu poljoprivrednih proizvoda, navodi se na sajtu SPOS.

Sada su sredstva za građevinski deo obezbeđena u potpunosti, uključujući i sredstva iz kredita koje će SPOS uzeti narednih dana pod veoma povoljnim uslovima. 

SPOS je nedavno raspisao javni poziv za nabavku opreme, pa će se uskoro znati i koliko će koštati oprema za Pogon. Nakon toga treba nabaviti kamion, finansirati uvođenje HACCP, plate radnika, obuku radnika, probni rad…

Procenjuje se da će Pogon početi sa radom u drugoj polovini 2019. godine, te je dotle potrebno finansirati i troškove održavanja (koje stručni konsultanti procenjuju na oko 60.000 evra godišnje), plate zaposlenih…

Fiksne troškove je SPOS pokušao da svede na minimum, jer je projektom predviđeno da se recimo grejanje Pogona obavlja toplotnom pumpom, što je najjeftinije moguće grejanje. Dok se svi uslovi ne steknu i ne dobiju potrebni sertifikati i dozvole za rad, Pogon treba finansirati dok obrt meda ne bude pokrio troškove održavanja. Zato je neophodno da pčelari koji nameravaju da preko ovog Pogona plasiraju med, nastave da pomažu svojim donacijama, navode iz SPOS.