banner-image

Kragujevačkim poljoprivrednicima više para za osiguranje

Grad Kragujevac povećao subvencije poljoprivrednicima za osiguranje useva, plodova i životinja za 180.000 dinara i sada iznose 880.000, ali je za isti iznos smanjila subvencije za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, i one sada iznose 620.000 dinara

Iz Gradske uprave je saopšteno da su se na ovaj korak odlučili zbog povećanog interesovanja poljoprivrednika za ove mere, a Gradsko veće je na poslednjoj sednici izmenilo odluku o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. 

Na sednici je data saglasnost Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti radi kupovine građevinskog materijala za interno raseljena lica. Reč je o obavezi koju je grad Kragujevac preuzeo potpisivanjem ugovora o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije u cilju poboljšanja uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom.

Izvor:Agrosvet