banner-image

Griženje repova kod svinja

Svako ko je ikada hodao kroz farmu ili objekat sa svinjama, zna da su svinje istraživači, da su radoznale, i da koristeći svoje njuške istražuju svoju okolinu, a pri tome imaju prirodnu tendenciju da žvaću.

To može dovesti do velikih problema ako životinje pokazuju znake griženja repa.

Griženje može da počne bez uzroka, da uključuje samo jednu ili dve životinje ili kompletne boksove svinja.

Svinje imaju prirodnu tendenciju da stavljaju stvari u usta i žvaću ih.

Kada dođe do griženja repova, proizvođač/vlasnik treba da pokuša da ustanovi moguće uzroke ili određeni okidač koji je doveo do te pojave.

Mnogi faktori mogu biti uzroci ovog problema:

– uslovi držanja

– ishrana

– prisustvo bolesti (PRRS, Lawsonia, E – coli itd)

 

 

Više faktora mogu biti okidač za pojavu griženja:

– Radoznalost/ponašanje

– Sistem i način držanja

– Način sečenja repova

– Stres

Radoznalost – ponašanje / je faktor koji može biti okidač za pojavu problema. Svinja u svojoj radoznalosti slučajno raskrvari rep druge svinja. Sama krv je privlačna svinjama i tako dolazi do eskalacije problema. Takođe neke linije i hibridi su temperamentniji od drugih što takođe može biti okidač za grižu. Posebno obratiti pažnju na prasad Velikog Jorkšira i neke linije Pietraina. Istraživanja su potvrdila da je griža prisutnija kod muških u odnosu na ženske životinje ili nazimice. Postoji i objašnjenje za ovo istraživanje da ženska grla uglavnom dočekuju iznenadne situacije ili nove svinje “licem u lice”, a muške životinje se okreću pa su im repovi izloženiji u takvim situacijama. 

Sistem – način držanja / je takođe veoma bitan faktor. Nizom Istraživanja u V. britaniji, USA i Kanadi ustanovljeno je da:

Svinje držane na slami imaju mnogo manje griže repova u odnosu na one koje su na rešetkama.

Svinje držane napolju imaju maju mnogo manje griže repova u odnosu na one koje su držane unutra tj u zatvorenim objektima.

Svinje u tovu imaju više pojava griže repova u odnosu na priplodnu stoku i prasad u odgoju.

Način sečenja repova / Pravilno sečenje repova je najefikasniji metod kod konrole pojave griže repova. Vrh repa je malo ostljiv na dodir tj.bol, pa je moguće da svinja ispočetka i ne oseti bol i ne pomera se kada joj druga svinja grize rep.

Odsečeni repovi moraju biti jednaki u dužini, dokazano je da više griže ima kod zapata kod kojih se repovi ne seku ili se seku na različite dužine.

Seče se dve trećine repa a jedna trećina ostaje kod tovne prasadi. U praksi se kod priplodne prasadi seče polovina repa.

Stres /Bilo koji faktor koji izaziva ili povećava stres može biti okidač za grižu repova.

Gustina naseljenosti Gužva u boksovima povećava takmičenje za hranom, vodom i mestom u boksu. Ograničen pristup hrani ili vodi može biti snažan rizik faktor za grižu repova jer svinje koje ne mogu da pristupe hrani/vodi guraju i grizu svinje koje jedu ili piju.

Manjak mesta u boksu za ležanje, nemogućnost slobodnog kretanja bez preskakanja drugih životinja je takođe veliki okidač za grižu.

Veličina grupe takođe može da bude okidač. Istraživanja pokazuju da se griža najviše javlja u srednje velikim grupama 20 – 40 životinja. Mnogo manje se javlja u malim i velikim grupama.

Razlog je uspostavljanje hijerarhije jer se najteže uspostavlja u boksovima sa 20 – 40 jedinki.

Varijacije u temperaturi Sve izvan optimalnih okvira može uzrokovati grižu. Adekvatna ventilacija je od ključne važnosti. Veoma je važno imati neki vid grejanja zimi i hlađenja leti.

Loša ventilacija, promaja, visoka vlažnost vazduha, prašina, loš kvalitet, količina vazduha i štetni gasovi su ozbiljni uzrokovači griže.

Ishrana Iako su današnje smeše uglavnom dobro izbalansirane takođe mogu biti okidač za grižu repova. Loš kvalitet i nedostaci određenih komponenti u hrani mogu biti uzrok. Potrebno je međusobno poverenje i stalna komunikacija sa proizvođačem hrane.

Faktori u vezi sa zdravljem Bilo koji zdravstveni poremećaj može biti okidač. Posebno u slučaju proboja PRRS virusa povećan je stres i agresivnost kod životinja.

Eksudativni dermatitis tj.čađavost uzrokuje lezije na koži, često na repu. Druge svinje oštećuju repove prekrivene tim lezijama i dolazi do krvarenja.

Bolesti koje uključuju prolive takođe su bitan faktor. Svinje koje imaju proliv često imaju stomačne bolove, pojačano se kreću i nervozne su, ubrzano mrdaju repove što privlači druge svinje.

Osvetljenje Svetlo mora biti umereno ni previše mračno ni svetlo. Ravnomerno dispergovano po celom boksu i jačine oko 60 luksa. Mora se obezbediti 6 – 8 sati mraka za odmor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretman griže repova

– obezbediti optimalne uslove držanja,odgovarajući mikroklimat, dovoljno sveže vode i izbalansirane obroke

– obeležiti i izdvojiti sve životinje koje grizu

– izdvojiti ugrožene životinje

– pojačati nadgledanje i prevenciju

– naprskati griženo mesto sredstvom protiv griže

– tretirati antibiotikom zbog moguće infekcije i dati analgetik

– povećati nivo vlakana u hrani

-povećati krupnoću čestica u hrani

– povećati nivo soli u hrani ali ograničeno vreme

– povećati nivo MgO u hrani – smiruje

– koristiti igračke, slamu i seno za žvakanje, okačiti konopce ili lance da vise iznad boksa itd.

 

Vladislav Višnjić