banner-image

Opao promet na berzi, cena pšenice i dalje 19 dinara

Proteklu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi obeležila je stabilnost cena, kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Cene domaćih poljoprivrednih proizvoda nisu značajno oscilirale.

Ukupan promet za ovu nedelju iznosi 1.150 tona robe, čija je finansijska vrednost 29.166.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 15,75%, dok je finansijska vrednost prometovane viša niža za 0,92%.

Pšenica se kretala u cenovnom okviru od 18,00 do 19,00 din/kg bez PDV-a. Pšenica sa min. proteinom 13% se plaćala 19,00 din/kg dok pšenica sa lošim min. proteinom 10,50% se plaćala 18,00 din/kg.  U odnosu na upoređujući podatak iz protekle sedmice hlebno zrno nije doživelo značajne oscilacije. Ponderisana cena je iznosila 18,83 din/kg bez PDV-a (20,71 din/kg sa PDV-om) što predstavalja pad od 0,25%.

Kukuruz beleži izuzetno slabo trgovanje tokom proteklog perioda na „Produktnoj berzi“.  Žutim zrnom se trgovalo po ceni 14,20 din/kg bez PDV-a (15,62 din/kg sa PDV-om), što implicira na dalji rast cena.

Soja beleži blagi porast cene. Sojom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 36,50 din/kg bez PDV-a (40,15 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavalja ponderisanu cenu za posmatrani period.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen , rod 2018.

100

15,62

100

15,62

Pšenica, rod 2018. minimum 13% proteina

300

20,90-21,45

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina

1550

20,90

500

20,90

0,25%

Pšenica, rod 2018. minimum 10,5% proteina

100

19,80

100

19,80

Pšenica, rod 2018. minimum 13% proteina, gratis lager do 30.11.

100

20,90

100

20,90

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 31.10.

50

20,79

50

20,79

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina, vlaga do 13,2%

100

20,68

Soja, rod 2018.

300

40,15

300

40,15

Semenska pšenica (Simonida, NS-40S)

200

28,05

Beli kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5%

600

20,90

Berzanski index prodex je na dan 27.09.2018. godine bio na nivou od 203,02 indeksnih poena, što predstavlja pad za 1,41 procentnih poena  u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,98%, a kukuruz je poskupeo 0,77%. I pored dobrih izvoznih podataka cena kukuruza je stabilna zbog pritiska novog roda. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, na ovoj berzi soja je poskupela 0,49%, a sojina sačma je poskupela 0,06%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,00%, a kukuruz je poskupeo 0,77%. Snažan dolar u odnosu na evro omogućuje čvrstinu evropskih cena.