banner-image

Očekuje se izmena davanja subvenciija po košnici

U 2018. godini, 1.112 pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije nije moglo da ostvari pravo na subvenciju po košnici, jer je imalo između 20 i 29 košnica pčela, navodi se na sajtu SPOS. Reč je o ukupno oko 27.000 košnica, od 510.740 koliko ih je ukupno bilo u SPOS-u u 2018. godini.

Pčelari iz ove organizacije su, prema navodima SPOS-a, dobili obećanje iz nadležnog ministarstva da će im biti isplaćene te subvencije u ovoj godini, u ukupnom iznosu od oko 19.440.000 dinara, odnosno oko 164.000 evra.

Iako je ministar Nedimović svojevremeno rekao da će subvencije u 2018. godini dobijati pčelari koji imaju od 30 do 200 čime bi pčelari sa 20-29 košnica, kao i oni sa preko 200 ostali bez subvencija, postignut jedrugačiji dogovor, navodi SPOS. Iz ove organizacije tvrde da se donji limit u 2019. godini vratiti na 20 košnica koliko je iznosio i u 2017. godini, a gornji će se sa 200 popeti na 1000 košnica.

Ovogodišnji gubitak za pčealre koji imaju više od 200 košnica, a takvih u SPOS ima 219 iznosi oko 61.200.000 dinara za oko 85.000 košnica. 

Dakle, postifgnut je dogovor da se deo štete nadoknadi, kao i da se spreči dalja isplata subvencija po pravilu iz 2018. godine (30-200 košnica), već da se isplata ustali na 20-1000 košnica tokom narednih godina. 

SPOS je najzaslužniji što su 2013. uvedene subvencije po košnici.  Isplata nadoknade i novo pravilo kod određivanja ko ima pravo na subvencije se međutim odnosi na sve pčelare bilo da su oni članovi ove organizacije ili ne.