banner-image

Sajam mlinarstva, pekarstva i poslastičarstva u Novom Sadu

Kako su organizatori najavili, na Sajmu se očekuje prisustvo predstavnika nadležnih institucija, Ministarstava, Pokrajinskog sekretarijata kao i Privrednih komora, a zvanično otvaranje je zakazano za četvrtak u 10 časova.

Pored predstavljanja najnovijih dostignuća, saznanja i trendova u proizvodnji, skladištenju, preradi, pakovanju i kontroli kvaliteta žita, brašna, pekarskih i poslastičarskih proizvoda, sajam će pratiti stručni program konferencije usmeren na dve goruće teme: 

11. oktobar: KVALITET PŠENICE: STANJE, PROBLEMI I REŠENJA sa akcentom na rod 2018. godine

Kroz niz predavanja vodećih eksperata za kvalitet pšenice, predstavnika državne uprave, trgovaca, stručnjaka iz prakse i udruženja proizvođača i prerađivača, iniciraće se diskusija usmerena na donošenje preporuka i mera kojima će se unaprediti ova, ključna karika u obezbeđenju kvaliteta finalnih proizvoda. Posebno će sa aspekta uticaja loših klimatskih uslova tokom dozrevanja i žetve pšenice biti obrađen kvalitet pšenice roda 2018. godine i njegov uticaj na proizvodnju i kvalitet finalnih proizvoda – brašna i hleba.
 
12. oktobar: U SUSRET POTROŠAČIMA: PRIMENA PRAVILNIKA O DEKLARISANJU

Razmotriće se stanje, mere i problemi na usaglašavanju deklaracija mlinskih, pekarskih i poslastičarskih proizvoda sa novim pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Biće predstavljena istraživanja usmerena na sagledavanje stavova i poverenja potrošača kada je u pitanju autentičnost proizvoda i sadržaj deklaracija i istaći će se propusti, ali i pozitivni primeri vezani za deklarisanje proizvoda. Poseban akcenat će biti dat na deklarisanje nutritivne vrednosti proizvoda i efekata koje proizvodi mogu da imaju na zdravlje potrošača.

Tokom Sajma će biti proglašeni dobitnici priznanja za kvalitet proizvoda u okviru akcije „Dobar pekar“, koji su se tokom poslednjih pola godine odazvali pozivu organizatora da se uključe u akciju izrade deklaracije sa nutritivnom tabelom kao dela usaglašavanja sa novim propisima o deklarisanju upakovanih proizvoda.

Organizator sajma je Mlinpek Zavod iz Novog Sada, a suorganizator je Novosadski sajam.

(Agrosmart)