banner-image

Sindikat PKB: Prva tri meseca iste plate i posao za sve radnike

On je za agenciju Beta rekao da će radnicima biti ponudjen posao na istim radnim mestima.

Sve nepokretnosti, zgrade, 16.785 hektara zemlje, poljoprivredne mašine i stočni fond od 17.000 grla goveda poljoprivrednog kombinata PKB kupila je za oko 122,5 miliona evra Al Dahra Srbija, registrovana u Irigu, koja je kćerka frima kompanije Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Zaposlenima koji potpišu ugovor o prelasku u Al Dahru neće biti uskraćeno ni jedno pravo koje su do sada imali, dobiće istu platu sa svim dodacima, regresom i toplim obrokom“, rekao je Djordjević.

Dodao je da će radnici jedino izgubiti pravo na obračun minulog rada od 0,5 odsto godišnje zbog prelaska u novu firmu jer Zakon o radu predvidja da se minuli rad obračunava samo za godine provedene kod poslednjeg poslodavca, a ne za sve godine radnog staža.

Djordjević je ocenio da će se taj gubitak „ispeglati“ na taj način što se zaposlenima više neće odbijati deset odsto od plate po osnovu zakona o umanjenju plata iz 2014. godine zbog fiskalne konsolidacije.

„U prelaznom periodu do 1. februara do kada će radnici još biti u okviru PKB-a sa novim vlasnikom će započeti pregovori o novom kolektivnom ugovoru“, rekao je Djordjević.

Istakao je da će Al Dahra imati obavezu da u prvoj godini upravljanja PKB-om u stalni radni odnos primi 500 radnika, a u drugoj do 1.000 radnika.

PKB zapošljava 1.706 radnika, a prema ugovoru koji je Ministarstvo privrede Srbije potpisalo sa Al Dahrom Srbija optimalan broj zaposlenih u naredne tri godine je 1.000 radnika.

Svi zaposleni će dobiti otpremninu po 450 evra po godini staža, koja će se isplatiti iz kupoprodajne cene.

(Beta)