banner-image

Skladišta puna jabuka kupaca nema na vidiku

Proizvođače jabuka u Kupusini ovih dana brine kome će i po kojoj ceni prodati jabuke. Otkupa za rusko tržište nema, a i neizvesno je da li će ga i biti i po kojoj ceni.

Ištvan Ujlakoš završava berbu jabuka. Rodom je zadovoljan, ali ono što ga brine je prodaja, jer treba prodati oko 100 tona jabuka. Polovina je oktobra, a velikih otkupljivača za rusko tržište još nema.

Prošle godine još u toku berbe prodali smo za rusko tržište 45,50 tona jabuka. Ove godine još ni kilogram. Prošle godine cena je bila 40 dinara sada se pominje tek 20. Niska je to cena“, kaže Ištva Ujlakoš.

„Slikajte ovaj voćnjak kako izgleda, jer možda ga na proleće neće biti. Sa cenama koje se nude na veliko nema zarade. Kada s jedne strane stavim troškove orezivanja, prskanja, berbe, gajbice ništa se tu ne može zaraditi“, kaže Marija Gužvanj.

Konkretne ponude za otkup na veliko kupusinački voćari nisu dobili, pa su skladišta i hladnjače puni jabuka.

„Bili su otkupljivači u selu, ali ništa još nije ugovoreno za prodaju, jer nema zainteresovanih na ruskom tržištu za naše jabuke. Lane se jabuka tražila, cena je bila 40 dinara, a sada i ako krene otkup govori se tek o ceni od 20 dinara po kilogramu“, kaže Atila Hodovanj.

Dok čekaju velike otkupljivače Kupusini deo roda pokušavaju prodati na somborskoj pijaci.

„Jabuke su dobro rodile, kvalitetne su i sada deo roda pokušavamo prodati na pijaci. Cena je 50,60 dinara, ali su nam problem trgovinski lanci koji tokom akcija nude znatno niže cene“, kaže Marija Ujlakoš.

Ono što ne ide na ruku proizvođačima koji nemaju hladnjače su visoke dnevne temperature što će pogodovati kvarenju jabuka. Zato bi jabuke da prodaju što pre, ali ne po svaku cenu. Kažu 30 dinara za prodaju na veliko minimalna je cena.

Proizvodnja jabuka u Kupusini značajna je za meštane Kupusine i samo u poslednjih 20 godina podignuto je oko 200 hektara novih zasada jabuka.

Izvor:RTV