banner-image

Bremenite ovce zahtevaju bolju ishranu

Bremenitost ovaca traje 147-152 dana(pet meseci). Neposredno nakon oplodnje potrebno je da se postigne optimalna kondicija ovaca (ocena od 3-3,5) i održi i u prvom mesecu bremenitosti. Smatra se da kondicija ovaca u vreme oplodnje predstavlja izuzetno važan činilac u proizvodnji jajnih ćelija spremnih za oplodnju. Ukoliko se ovce nalaze u lošoj kondiciji treba se posvetiti pravilnoj ishrani.

Pravilna ishrana sjagnjenih ovaca treba da obezbedi normalno odvijanje svih fizioloških procesa, normalan rast vune, embrionalni razvoj ploda i dobru proizvodnju mleka.

Pred sezonu pripusta (dve do tri nedelje) ovcama treba popraviti ishranu. To se postiže prebacivanjem na kvalitetniju pašu na 2-3 nedelje pred pripust. Poboljšana ishrana treba da se nastavi najmanje još tri nedelje posle oplodnje. U prvoj polovini bremenitosti, ukoliko su pašnjaci bogati zelenom masom, nije potrebno davati koncentrovanu hranu. Reakcija na povećanu ishranu zavisi od starosti ovaca, godišnjeg doba i telesne kondicije. Odrasle ovce bolje reaguju od mladih. Predebele ovce ne reaguju na poboljšanu ishranu. Prvih petnaest nedelja(u prvoj fazi bremenitosti) potrebe u hranljivim materijama su minimalne. Tada su ukupne potrebe ovaca malo veće od uzdržnih. Izrazito mala ili preterana ishrana mogu da imaju za posledicu spor rast fetusa, malu masu na jagnjenju, kao i uginjavanje jagnjadi.

U prvoj polovini bremenitosti, ukoliko su pašnjaci bogati zelenom masom, nije potrebno davati koncenrovanu hranu. Međutim, ukoliko su osrednjeg ili slabijeg kvaliteta, korisno je obrok dopuniti manjom količinom koncentrata (100-200 grama dnevno).

Dve trećine porasta fetusa se dešava poslednjih 4-6 nedelja bremenitosti. Zbog toga je važno da potrebe u hranljivim materijama budu zadovoljene. Usled intenzivnog porasta ploda potrebe u energiji se povećavaju: za ovce koje nose jedinice za 50% u odnosu na uzdržne potrebe, dok su kod onih koje nose blizance potrebe u energiji veće za 75%. Tokom poslednjih četiri nedelje bremenitosti potrebno je da ovca dobija bar 400 gr.koncentrata na dan, a u hladnim uslovima i više. Razlog za davanje koncentrata je u tome što je kapacitet stomaka ovce u tom periodu smanjen, tako da ne može da konzumira dovoljnu količinu kabaste hrane da bi zadovoljila svoje potrebe u hranljivim materijama. Kapacitet želudca je smanjen u tom periodu jer fetus ispunjava veći deo trbušne duplje. Ukoliko ovce ne unose dovoljno energije u organizam tokom bremenitosti javlja se takozvana.,,toksemija bremenitosti“ koja nastaje kada telo ovce počne da koristi telesnu mast kao izvor energije i na taj način potroši masne rezerve.

Posle jagnjenja ovcama je potrebna samo voda tokom prvih 24 sata, a zatim je najbolje da im se da leguminozno seno(1,5-2,2 kg na dan). Koncentrat je potreban samo ako su ovce u lošoj telesnoj kondiciji, ako im je prvo jagnjenje ili imaju trojke i ako imaju malu proizvodnju mleka.

Potrebe u pogledu ishrane bremenitih ovaca se povećavaju u drugoj polovini, a naročito pred kraj bremenitosti ( energija do 40%, proteini do 60%, Ca i P 2-3 puta) što zavisi od kondicije ovaca i ishrane u prethodnom periodu(priprema za proizvodnju i prva polovina bremenitosti).

Tabela: Orijentacione potrebe u hrani za ovce prosečne mase 50-55 kg.

Hranivo

1-3 meseca bremenitosti

4-5 meseci bremenitosti

 

 

Leto

Zima

Leto

Zima

Paša

6-6,5

6-6,5

Seno, kg

1

1

Silaža, kg, sena

3 ili 1 kg sena

3 ili 1 kg sena

Koncentrat, kg

150

150

300

300

Sto~na so, gr

10

10

12

12

Izvor:PSSS