banner-image

Simpozijum o zdravstvenoj zaštiti i reprodukciji papkara

Simpozijum veterinara sa međunarodnim učešćem, čiji je organizator Udruženje veterinara velike prakse Srbije, a uz podršku velikog broja kompanija među kojima je i Bayer, održan je po treći put u Srbiji i okupio je više od 400 učesnika s ciljem podsticanja strukovne diskusije u oblasti zdravstvene zaštite i reprodukcije papkara u koje spadaju goveda, svinje, ovce i koze.

– Doedukacija diplomiranih veterinara je kontinuiran proces sa jasnim ciljem pružanja najkvalitetnije i  najsavremenije usluge poljoprivrednim gazdinstvima. Niski proizvodni rezultati poljoprivrednih gazdinstava, uzrokovani različitim činiocima, neminovno dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju. Naša misija je da formiramo održivu stočarsku proizvodnju na farmama, kroz edukaciju stručne javnosti, a u cilju stvaranja boljih proizvodnih rezultata, reproduktivnih parametara, smanjenja izlučenja životinja, manjih utrošaka hrane po jedinici proizvoda, baveći se uzrokom problema na farmama, a ne posledicama“, istakao je dr vet. med spec Bojan Blond, predsednik Udruženja veterinara velike prakse.

Međunarodni simpozijum je održan 9. i 10. novembra, a o njegovom značaju govori činjenica da su pozivu za učešće odazvali veterinari iz Irske, Španije, Poljske, Mađarske, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine kao i veliki broj iz Srbije.

Udruženje veterinara velike prakse Srbije, kontinuirano radi na integraciji međunarodnih i domaćih veterinara i do sada je organizovalo 24 regionalna seminara širom Srbije i 3 međunarodna Simpozijuma, što je veoma važno ako se zna da se stočarstvo smatra jednom od osnovnih grana poljoprivrede.