banner-image
banner-image

Pšenica na berzi 20,70 dinara, kukuruz 14,54

Iako je žetva pšenice ove godine bila na rekordnom nivou sa rodom od 3,37 miliona tona, a kvalitet u proseku slabiji nego što je to uobičajeno, pšenica beleži konstantan cenovni rast. Retko ko bi pre par meseci imao ovakve procene, ali hlebno zrno se cenovno nalazi na najvišem nivou još od marta 2015. godine, saopštila je Produktna berza. 

Tokom ove nedelje je zabeležena slabija potražnja za kukuruzom, što je dovelo do pada prometa preko berze. Ukupno je prometovano 705 tona robe (-63,4%), finansijske vrednosti 14.457.300,00 dinara (-53,9%).

Kukuruz je u periodu od 19. do 23. novembra bio u ponudi po cenama koje su se kretale u rasponu od 14,50 do 15,00 dinara bez PDV-a. Realizacija je bila na nivou od 14,50 do 14,55 dinara, a nedeljni ponder iznosi 14,54 dinara (16,00 din/kg sa PDV-om), što je za 0,15% viša cena u odnosu na prethodnu nedelju.

Pšenica i dalje beleži cenovni rast. Cena po kojoj je prometovana iznosi 20,70 dinara (22,77 dinara sa PDV-om), što predstavalja rast za 1,57%. U odnosu na isti period prethodne godine cena je viša za 13%. Na svetskom tržištu mnogi značajni igrači prate situaciju na crnomorskom tržištu, odnosno na tempo izvoza koji beleži Rusija. Hladno vreme koje dolazi će otežati transport iz ove zemlje, što može da predstavlja priliku za njihovu konkurenciju, koja već u poslednjih mesec dana beleži rast izvoz u neke od zemalja koje su više okrenute ruskoj pšenici.

Soja je tokom ove nedelje prometovana po 37,35 dinara (41,09 din/kg sa PDV-om), što je pad za 0,39%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

790

16,01-16,06

230

16,01

+0,15%

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 

50

15,95

50

15,95

Kukuruz, rod 2018.

300

16,50

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 28.2.

1000

16,50-16,61

Kukuruz rod 2018. vlaga do 14,5%

1025

15,95-16,50

225

15,95-16,06

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina

3100

22,77-23,10

100

22,77

+1,57%

Pšenica rod 2018. minimum 11,5% proteina

1000

22,55

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 31.1.

500

23,10

Soja, rod 2018.

100

41,09

100

41,09

0,39%

Soja, rod 2018. gratis lager do 28.2.

500

41,25

Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg

200

21,78

Stočni ječam, rod 2018. hl 58kg

250

21,78

 

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 22.11.2018. godine bio na nivou od 203,26 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,35 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, DECEMBARSKI  FJUČERS 2018.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

186,15 $/t

183,13 $/t

183,94 $/t

183,21 $/t

183,21 $/t

Kukuruz

143,54 $/t

142,59 $/t

142,20 $/t

142,36 $/t

142,36 $/t