banner-image

Za razvoj biznis ideja, četiri miliona bespovratno

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.

Cilj Konkursa je promocija biznis planova, odnosno poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje finasijske podrške najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine. Podnosilac može konkurisati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 29.11.2018. godine.

Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa“ sa naznakom  Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/6615-133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com