banner-image
banner-image

Zaštitite pčelinjak od zime

Osnovno je da pčelinjak i pčelinja društva u toku zime budu zaštićeni od vetrova.To su uglavnom severni i istočni vetar. Mesto treba da bude dobro osunčano.Vlažan vazduh treba da otiče a nikako da stoji.

Gornja ventilacija na košnici pomaže da se odstrani vlažan vazduh, koji može negativno uticati na prezimljavanje pčelinjih društva.

U našim klimatskim uslovima nema potrebe za nekim posebnim utopljavanjem pčelinjih društava u toku zime.Nekoliko listova novinskog papira ispod poklopca biće dovoljno da poboljša toplotnu izolaciju i da upije suvišnu vlagu koja dolazi iz košnice.

Dubok sneg je dobra zaštita pčelinjeg društva.Pčelinja društva u toku zime moraju biti pošteđena uznemiravanja, bilo od ljudi bilo od životinja, jer i to pogoršava uslove zimovanja.Po pravilu u toku zime ne treba prihranjivati pčele, iako neki pčelari dodaju šećerne pogače.

Izvor:PSSS