banner-image

Mađarski pokret: Oodvodnjavanje je nepravedan namet

Predsedništvo pokreta izdalo je saopštenje povodom dostave rešenja za odvodnjavanje za period april- decembar 2018. ukazujući na nepavilnosti i nezakonitosti u naplati dugova. Saopštenje prenosimo u celosti.

JVP „Vode Vojvodine“ ovih dana građanima Vojvodine – obveznicima naknade za odvodnjavanje dostavlja rešenja za period april – decembar 2018. godine. Od funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara Arpada Fremonda, zamenika predsednika Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije i potpredsednika SVM, mgr Lasla Fehera, predsednika Nadzornog odbora JVP „Vode Vojvodine“ i člana Predsedništva SVM, Atile Juhasa, državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i člana Saveta SVM i Roberta Otota, zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, tražimo odgovore na sledeća pitanja:

  • Zašto naknadu za odvodnjavanje plaćaju građani u urbanim sredinama u kojima postoji sistem kanalizacije (za čije korišćenje takođe plaćaju naknadu)?
  • Zašto se naknada za odvodnjavanje naplaćuje od građana u gradskim i prigradskim sredinama u kojima još nije izgrađena kanalizacija, a ne postoje ni otvoreni sistemi za odvodnjavanje?
  • Zašto ovu naknadu plaćaju vlasnici poljoprivrednih zemljišta kod kojih zbog konfiguracije terena ne može nakupiti voda koju bi trebalo odvoditi?
  • Zašto plaćaju ovaj namet vlasnici poljoprivrednih zemljišta čije su oranice zbog nepostojanja kanalske mreže često pod vodom?
  • Zašto se ova naknada naplaćuje od građana čija se zemljišta nalaze uz kanale koji su zapušteni i zarasli u trsku, šilje i korov?
  • Šta je njihov stav o krajnje nekorektnom načinu dostavljanja obaveštenja o dugovima građana iz prethodnog perioda od strane JVP „Vode Vojvodine“?
  •  

Uz rešenja o naknadi za odvodnjavanje, naime, u istoj koverti JVP „Vode Vojvodine“ svakom građaninu – obvezniku ovih dana dostavlja i obaveštenje o navodnom dugu iz „prethodnog perioda“. U predmetnom obaveštenju (bez potpisa i pečata) se ne navodi ni period iz kojeg potiče dug, a dokument ne sadrži ni podatak o tome koji pojedinačni iznosi čine ukupni dug.

Prirodna reakcija ogromnog broja građana koji uredno izmiruju svoje obaveze je bila da od JVP „Vode Vojvodine“ zatraže preglede svojih pojedinačnih uplata koji su proknjiženi, kao i podatke o pojedinačnim zaduženjima koji čine ukupan dug.

Međutim, dana 28.11.2018. godine je JVP „Vode Vojvodine“ na svoju internet stranicu postavilo saopštenje prema kojem za prethodni period ne poseduje evidenciju o uplatama, pa zahtev za usaglašavanje stanja i osporavanje duga koji je naveden u obaveštenjima obveznici mogu podneti samo ukoliko imaju uplatnice iz tog perioda.

U saopštenju dalje se navodi da se ono odnosi na eventualna dugovanja za period kada je naplatu radila Poreska uprava (od početka 2011. do kraja 2016. godine). Na kraju saopštenja JVP „Vode Vojvodine” diskretno upozorava obveznike da bi naknadu trebalo platiti u roku od 15 dana od dana prijema, jer se posle zaračunava zatezna kamata.

Opisano postupanje JVP „Vode Vojvodine” je nezakonito, imajući u vidu zakonske odredbe prema kojima je organ dužan da po službenoj dužnosti pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Podaci o uplatama naknade za odvodnjavanje koje su izvršene od strane obveznika do 31.12.2016. godine nesporno naime se nalaze u evidencijama Poreske uprave. Uz to lišeno je svake logike da obveznik treba da dokazuje, i to više godina unazad, da je neku svoju obavezu prema državi izmirio, a da mu država (u ovom slučaju javno preduzeće) soapšti da o njegovim uplatama ne poseduje evidenciju.

Stoga pozivamo rukovodstvo JVP „Vode Vojvodine“ da do uspostavljanja jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o uplatama i zaduženjima obveznika OBUSTAVI naplatu dugova iz perioda nastalih pre 31.12.2016. g. i da o tome obavesti javnost.

Zbog navedenog se kopredsednik Mađarskog pokreta u svojstvu građanina danas obratio pokrajinskom ombudmanu sa pritužbom na rad JVP „Vode Vojvodine”.

Od gore navedenih funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara zahtevamo da odmah pokrenu odgovarajuće procedure u okviru organa i tela kojima rukovode kako bi naknada za odvodnjavanje u budućnosti bila naplaćivana samo od stvarnih korisnika sistema za odvodnjavanje, ali i od njih u iznosima koji bi bili usklađeni sa finansijskim mogućnostima korisnika.

Nadamo se da će republički ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i resorni pokrajinski sekretar Mr Vuk Radojević prihvatiti tu inicijativu koalicionog partnera.