banner-image
banner-image

Pšenica na berzi 21 dinar, kukuruz 14,5

Već nekoliko nedelja na svetskim tržištima žitarica pokazuje se slaba volatilnost. Tržište ima na umu da će bilansi postati tešnji u dolazećim nedeljama i mesecima, ali učesnici na tržištu se nadaju da će uskoro videti pravo ubrzanje izvoznih aktivnosti. Geopolitičke tenzije podstiču zabrinutost učesnika na tržištu.

Na srpskoj berzi ponuda je bila značajno veća od potražnje, gde je tokom nedelje kotirano preko 6.000 tona robe, dok je realizacija bila na nivou od 575 tona (-80,42%), finansijske vrednosti 11.165.000,00 dinara (-78,18%). Razlog za ovako slabu realizaciju pre svega se vidi kroz slabiju potražnju i razliku u cenama koje nude kupci u odnosu na one cene po kojima bi prodavci isporučili svoju robu.

U ponudi je kukuruza bilo po cenama koje su se kretale u opsegu od 14,50 do 15,00 dinara bez PDV-a. Realizovani ugovori su bili isključivo oni po najnižoj ceni, a paritet je takođe predstavljao značajan faktor. Nedeljni ponder je iznosio 14,50 dinara (15,95 din/kg sa PDV-om), što je za 0,38% viša cena od prošlonedeljne. Kukuruz sa uračunatim gratis lagerom do kraja marta 2019. je prometovan po 14,80 dinara.

Pšenica i dalje beleži blagi rast. U odnosu na prethodnu nedelju pšenica je skuplja za 0,35%, a cena se kretala od 20,80 do 21,00 dinar. Nedeljni ponder iznosi 20,87 dinara (22,96 din/kg sa PDV-om).

Ovonedeljna ponuda soje je za svega 0,20 dinara viša od prošlonedeljne, ali kupaca nije bilo. Sojina sačma sa 44% proteina je nuđena po 44,80 dinara (bez PDV-a).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

100

15,95

100

15,95

+0,38%

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 

700

16,06-16,50

Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 31.3.

300

16,28

200

16,28

Kukuruz vešački sušen, rod 2018. gratis lager do 28.2.

1500

16,39-16,50

Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 28.2.

300

16,39

Kukuruz rod 2018. vlaga do 14,5%

100

16,06

Pšenica rod 2018. minimum 13% proteina

3200

23,10-24,09

100

23,10

+0,35%

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina

1250

22,88-23,65

175

22,88

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 31.12.

1000

23,10

Soja, rod 2018.

75

41,25

Sojina sačma 44%

25

53,76

Suncokretova sačma 33%

200

25,20

Stočno brašno 25/1

25

14,16

 

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 06.12.2018. godine bio na nivou od 203,83 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,71 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

 

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, DECEMBARSKI  FJUČERS 2018.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

189,45$/t

189,45$/t

190,78$/t

189,01$/t

185,63$/t

Kukuruz

144,25$/t

146,14$/t

147,32$/t

147,32$/t

146,45$/t