banner-image

Ministarstvo: Za praznike pojačane veterinarske kontrole

Inspektori su za deset meseci ove godine obavili 7.359 redovnih i vanrednih kontrola hrane i utvrdili 1.302 nepravilnosti.

Naredjeno je 1.231 korektivnih mera, izdato je 1.039 rešenja i podneto je 232 prijave nadležnim prekršajnim i privrednim sudovima.

Razlog povlačenja hrane je najčešće nedostatak sledljivosti u proizvodnji i prometu, nepostojanje propisane deklaracije na proizvodima, istek roka trajanja proizvoda, ali i mikrobiološki parametri iznad referentnih vrednosti za odredjenu hranu.

Ministarstvo poljoprivrede je preporučilo potrošačima da hranu životinjskog porekla kupuju na mestima koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije, kao i da obrate posebnu pažnju na označavanje i deklarisanje hrane u prometu.

(Beta)