banner-image

Pojava ledene kore na pšenici

Nepovoljan uticaj na useve pšenice u toku zimskog perioda može da ima i ledena kora. Ona se formira u uslovima stalnog smenjivanja otopljenja i mraza.
Postoje dve vrste ledene kore:

1) Viseća ledena kora – formira se iznad snega ili biljaka i
2) Ležeća ledena kora – led leži direktno na zemlji.

Štetniji uticaj na biljke predstavlja ležeća ledena kora, a naročito ako su biljke potpuno uhvaćene ledenom korom. Ukoliko su listovi biljaka ostali iznad ledene kore smanjuje se štetno dejstvo jer je omogućena razmena kiseonika između delova biljaka. Ledena kora takođe izaziva pritisak leda na tkiva biljaka što može da dovede do njihovog oštećenja. Ukoliko dolazi do većeg smanjenja temperature povećava se procenat uginuća biljaka koje se nalaze u ležećoj ledenoj kori.

Uništavanje ledene kore obavlja se pomoću valjaka ili korišćenjem materijala poput treseta, komposta i ugljene prašine u količini od 1 t/ha.

Na manjim parcelama jedan od načina za razbijanje kore je i puštanje stoke da pređe preko parcele. Za ovu meru se najčešće koriste ovce.

Izvor:PSSS